Říjen 2019 v Pusinkách

V říjnu se budeme seznamovat se zeleninou a ovocem, které roste v našich zahradách a budeme si povídat o významu konzumace zeleniny a ovoce pro naše zdraví. Budeme pozorovat podzimní přírodu a sbírat lesní plody pro zvířata. Bude-li větrno, budeme pouštět draky. 8....

Říjen- podzim začíná

V tomto prvním podzimním měsíci budeme pozorovat změny na zahrádkách a zároveň se učit rozpoznávat ovoce a zeleninu, která je pro naše zdraví velice důležitá. Na procházkách si budeme všímat změny počasí a široké palety barev, které nám podzim nabízí. 8. října...

Říjen 2019

Měsíc říjen začínáme pozorováním a seznamováním se s houbami jedlými, nejedlými i jedovatými. Budeme se seznamovat se zeleninou, ovocem, které roste na ovocných stromech v našich zahradách a budeme klást důraz na význam konzumace pro naše zdraví. I nadále pozorujeme...

Po září říjen přichází

Budeme pokračovat v poznávání hub jedlých i nejedlých, jehličnatých i listnatých stromů a pozvolna přejdeme na  poznávání podzimního ovoce i ovocných stromů v zahradách, umět ovoce správně pojmenovat, zaměřit se na rozdíly a na vývoj plodu /od pecky až k plodu/, vědět...

Překročení hodnoty pro koncentraci azbestových vláken

Vážení rodiče, možná jste zaznamenali v průběhu měsíce července v médiích informace o odstraňování původní eternitové krytiny ze stavby kolny u domu soukromého vlastníka čp. 511 v Komenského ulici v Náchodě (objekt v blízkosti naší MŠ), ke kterému došlo 27. 6. 2019. Z...