Hola, hola hej, na prázdniny se vydej

Děkujeme dětem za celý školní rok, udělaly spoustu práce, pokroků, nejen po stránce fyzické ale i psychické, rozumové a myslíme, že jsme si to všichni moc užili při hrách, písních, tancích, vycházkách i ,,učení“. Děkujeme rodičům za spolupráci a vzájemná...

Červen – hola hola prázdniny

Čeká již poslední měsíc tohoto školního roku a my si  ho náležitě užijeme se spoustou zábavy, procházek do širšího okolí školky, poznáváním přírody, povolání, dopravy našeho města Náchoda s využitím nejen vlastních nohou, ale také využitím dopravních prostředků...

Květen-lásky čas

V měsíci květnu se zaměříme nejdříve na Svátek matek-budeme si o mamince povídat, malovat, tvořit pro ni, zpívat, hrát si na ni a trénovat pásmo na besídku, která se uskuteční 12.5. v 15 hodin! Také si budeme vyprávět o povolání našich rodičů i blízkých osob v okolí,...

Duben už je tu

Aprílový měsíc je plný barev, květin a hlavně plný JARA a VELIKONOC. Budeme si povídat, zpívat, malovat, vyrábět a rozjímat v připrav na Velikonoce. Připomeneme si tradice a symboly, co se děje v tomto období s přírodou, počasím i zvířátky a jejich mláďaty. Tento...

Březen, ten si užijem

Po karnevalovém rozproudění se na naše  těla zaměříme ze všech stran – umět pojmenovat a ukázat části těla, stavba těla, smysly, péče o tělo, o své zdraví. Budeme zkoumat, co naše tělo umí, co zvládne, jak o něj máme pečovat, chránit ho, význam hygieny pro naše...

Únor bílý pole sílí

První měsíc končí a my se vrhneme do dalšího. Ještě si budeme první týden věnovat volně žijícím zvířatům, jak jim v zimě můžeme pomoci, která v lese žijí. Poté se přesuneme do blížícího se Masopustu, který je plný barev, tvarů, které nás obklopují. Od 14. 2. nás...