MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Granty a projekty

Investice do rozvoje vzdělávání

Město Náchod získalo grant na vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol pod názvem „Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ„.

Šablony pro MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP).

Šablony I z OP JAK

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem ve škole.

Šablony II – Zvýšení a zlepšení kvality výuky na MŠ Komenského Náchod

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Šablony III – Zvýšení kvality výuky na MŠ Komenského Náchod

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.