MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

O školce

Naše škola zahájila provoz v roce 1949 jako jedna z prvních a největších mateřských škol v Náchodě (kapacita 113 dětí). Část budovy byla užívána jako závodní jesle a od roku 1992 již celá budova slouží pro účely pětitřídní mateřské školy, 4 běžné třídy a 1 speciální. Objekt je situován z přední části do rušné ulice nedaleko centra města, naproti firmě Trelleborg (bývalý závod Rubena), nevýhodou jsou tedy zvýšený hluk a pouliční prach. Toto negativum částečně eliminovala rekonstrukce ulice Komenského. Na žádost naší mateřské školy byla zřízena 4 parkovací místa pro zákonné zástupce dětí a současně byl vytvořen bezpečný přechod pro chodce.

V roce 2004 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny. Její současná podoba odpovídá nejnáročnějším evropským požadavkům moderního školního stravování. Hygienickým nárokům vyhovuje nejen veškeré gastro vybavení (konvektomat, nerez nádobí, nerez stoly apod.), ale i další přídavná zařízení, jako např. klimatizace. Rok 2005 byl ve znamení výměny oken u jedné z budov. O rok později se rekonstruovala střecha a proběhlo zateplování budovy, která dostala i novou fasádu. Nezapomnělo se ani na oplechování parapetů a říms. Na rok 2015 byla plánovaná rekonstrukce druhé poloviny budovy, která byla nakonec přesunuta na léto 2017. Stavební úpravy se týkaly rekonstrukce střechy, půdních prostor, elektroinstalace, konstrukcí zámečnických, truhlářských a sádrokartonových a výměny oken včetně parapetových desek i odvětrávacích klapek. Okna ve třídách jsou opatřena hliníkovými horizontálními žaluziemi na elektrický pohon. Dále proběhla výměna podlah, zateplení budovy a úprava fasády. V půdních prostorách jsme pro děti vytvořili kulturní místnost se zaměřením na různá divadelní představení a úložné prostory pro pomůcky ke vzdělávání. Kolaudace budovy, které se zúčastnil i pan starosta J. Birke, proběhla v září 2017.

Zadní část zařízení se nachází v klidové zóně s rozprostřenou bohatou zelení, s hustými porosty včetně rozmanitých dřevin, které dětem poskytují relaxaci, a hlavně stín v horkých letních dnech. Zahradu zkrášluje přírodní jezírko s vodními rostlinami a rybičkami, které slouží pro odpočinek a vzdělávání. K vybavení školní zahrady patří také pískoviště, pružinová houpadla, hrací dřevěné prvky, skluzavky, asfaltové hřiště a altán, ve kterém jsou pro děti umístěny další hračky. To vše napomáhá rozvíjet spontánní pohyb a tvořivou hru. V létě je dětem k dispozici mlhoviště a v zimě naopak zahrada poskytuje dětem sněhové radovánky i zimní sporty. Další herní sestavy a prvky na školní zahradu jsou přislíbeny na rok 2018.

Věcné podmínky

Každá třída mateřské školy se vyznačuje svou barevnou laděností, velikostí, variabilností hracích a pracovních center. Uspořádání vzhledu třídy si děti vytvářejí samy za pomoci svých učitelek. Tím si formují kladný vztah k prostředí, ve kterém obvykle tráví většinu dne.

Třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou, rozmanitým množstvím hraček a pomůcek, které odpovídají počtu a věku dětí. Počátkem června 2015 odborná firma nainstalovala bezdrátové připojení k internetu v obou budovách MŠ.

V naší mateřské škole jsou nově moderně zrekonstruována hygienická zařízení pro děti ve všech třídách – odpovídají hygienickým předpisům. Snahou vedení naší mateřské školy je průběžná modernizace každé třídy a vylepšování prostředí celé mateřské školy, včetně zahrady. Na vzhledu naší mateřské školy se podílejí svými výtvory také děti se svými učitelkami.

Psychosociální podmínky

Sociální klima je utvářeno na základě respektu, důvěry, úcty, empatie všech lidí v mateřské škole. Komunikace s dětmi se řídí zásadami zdravé mateřské školy.

V naší škole, díky stálému týmu pracovníků, jsou vžity již určité způsoby komunikace a kooperace, které jsou založené na partnerských vztazích a nedovolují nezdravou soutěživost. Naopak vedou ke spolupráci, vzájemnému vstřícnému jednání. Toto pozitivní sociální klima mezi dospělými připravuje podmínky pro možnost nápodoby chování našim dětem. Zafixované vzorce partnerských vztahů pak budou děti uplatňovat během svého dalšího života.