Říjen přichází

Zaměříme se na poznávání typických znaků „Babího léta“, kam patří poznávání přírody – poznávání hub jedlých i nejedlých, poznávání podzimního ovoce i ovocných stromů v zahradách, umět ovoce správně pojmenovat, zaměřit se na rozdíly a na vývoj plodu /od pecky až...

Co nám přinese září

Do MŠ přichází některé děti poprvé. Budeme se společně seznamovat s ostatními zaměstnanci MŠ. Vytvoříme si třídní pravidla vzájemných vztahů, komunikace, chování (ve třídě, v budově, během pobytu venku…), kterými se budeme řídit každý den. Povíme si něco o prožitých...

Květen, měsíc květů

V tomto jarním období můžeme sledovat přírodu ve všech barvách, kdy stromy, keře a většina rostlin rozkvétá. Určitě si na procházkách budeme spoustu těchto rostlin pojmenovávat a říkat si jejich význam. Začátkem května nás čeká několik svátků, ale hlavně budeme...

Duben, jaro je tu

Protože se stále nacházíme v distančním vyučování, prosím sledujte pečlivě naše odkazy, týkající se vzdělávání předškoláků. Pokud dojde k otevření prezenční výuky, zaměřte se na informace, za jakých opatření bude možný nástup do MŠ. S pozdravem a hodně trpělivosti...