Duben – „ještě doma budem“

V tomto měsíci zřejmě strávíme čas v domácím prostředí, proto vám nabízíme návrhy činností, které by dětem přispěly k rozvoji dovedností a znalostí pro snadnější vstup do ZŠ. Co by mělo dítě umět Po dítěti vyžadujeme jasnou a přesnou výslovnost. Vedeme dítě k tomu,...

Březen- jaro začíná

Nadále budeme pokračovat v seznamování s hygienickými návyky, které je nutno dodržovat k ochraně našeho zdraví. Na vycházkách budeme pozorovat příchod jara a zaměříme se na rašení stromů a prvních jarních květin. 20.3. se v naší MŠ připravuje akce „Vynášení...

Únor „bílý“, pole sílí

V druhém zimním měsíci se zaměříme na život a péči o zvířata ve volné přírodě. Dalším našim úkolem bude pečovat o své zdraví a dodržovat hygienu v období chřipek. 6.2. bude v naší MŠ divadlo „Tři pohádky“, které nám zpestří zimní čas. Ve třetím týdnu se...

Leden 2020

Nový rok zahájíme příchodem Tří králů a zároveň si zavzpomínáme na vánoční období, co jsme prožili, co jsme našli pod stromečkem. Připomeneme si hlavní znaky zimního období, jak se správně oblékat a jak si chránit svoje zdraví. V průběhu měsíce ledna budeme pokračovat...

Adventní čas

Začíná nám nejkrásnější měsíc, kdy se těšíme na vše spojené s Vánocemi. Ve středu 4.12. přivítáme rodiče ze třídy Sluníček na vánoční besídce. Následující den k nám zavítá Mikuláš s čertem a v pátek 6.12. budeme vystupovat na Vánoční výstavě v Novém Městě nad Metují....

Listopad – čas podzimu

Začátkem tohoto měsíce si připomeneme Památku zesnulých a její význam. Budeme pozorovat přírodu, jak se mění před zimním odpočinkem a připomeneme si svátek Svatého Martina. 12.11. zahájíme plaveckou výuku a zároveň si zopakujeme základní hygienické návyky a zaměříme...