Plavání

V souvislosti s plaveckou výukou je třeba začít vést děti k samostatnosti v těchto úkonech: Umět se osprchovat (pod sprchou namočit celé tělo vodou, nebát se, že voda cáká na hlavu i na obličej- děti na sprchu nedostanou, stojí pod ní); umět si tělo namydlit...

Barevný listopad

Zaměříme se na charakteristiku podzimního počasí, povídání si o správném oblékání vzhledem k počasí, jak se přichystat na zimní období, učit se vnímat přírodu a sledovat přenádherné barvy podzimu. Pokračovat v upevňování názvů listnatých stromů-barevnost, tvar,...

Bramborový týden

V pondělí 10.10. si děti přinesou 1 velkou bramboru (omytou a podepsanou v sáčku- na výtv.čin.) a ve čtvrtek 13.10. si děti přinesou 1 bramboru omytou, osušenou velikosti dětské pěsti zabalenou v alobalu. V pátek 14.10. budeme dopoledne opékat na...

Projektový den

Ve středu 12.10.2022 během dopoledne v MŠ se předškolní děti zúčastní projektového dne „Stavitel města“ – vzdělávací program zaměřený na rozvoj technických a logistických schopností dětí. Projekt povede  Ing.M.Čáslavská ve spolupráci s učitelkami ze třídy Sluníček....

Říjen v kalendáři

Pokračování v pozorování změn v přírodě, které přináší podzim. Upevňovat a rozšiřovat poznatky o ovoci, o zelenině /sklizeň ovoce, zeleniny-uchování, zpracování, úprava, příprava zahrady na zimu/, znát význam zeleniny pro zdraví lidí, co se pěstuje a sklízí na poli, v...

Už jsem předškolák

Doporučení, co má zvládat předškolák: Po dítěti vyžadujeme přesnou správnou výslovnost, vedeme dítě k tomu, aby klidně a pozorně naslouchalo, vyžadujeme, aby reagovalo na zadaný úkol Zvykáme je na to, aby dohrálo započatou hru nebo dokončilo práci, vedeme je k tomu,...