Když se březen vydaří, je to krásné předjaří!

S příchodem dalšího měsíce souvisí změna počasí a s ní i zvýšená nemocnost. Proto se zaměříme na naše těla – jak vypadají, používané názvosloví, funkce jednotlivých orgánů, ochrana před nemocemi (oblékání, stravování, hygiena, sportování). Již nyní na...

Březen 2022 v Pusinkách

V březnu si budeme povídat o lidském těle, naučíme se jednotlivé části lidského těla pojmenovat a zkusíme se naučit znát a pochopit význam smyslů.  Budeme si vyprávět o zdraví a osobní hygieně. Při vycházkách do blízkého i vzdálenějšího okolí MŠ se zaměříme na první...

Březen a začíná jaro.

V prvním jarním měsíci budeme klást důraz na poznání lidského těla a jeho fungování. Součástí výuky bude poznání pěti základních smyslů, jejich využívání a funkci. Souběžně se zaměříme na ochranu zdraví a dodržování hygieny. Na vycházkách budeme pozorovat změny...

Březen, ten si užijem

Po karnevalovém rozproudění se na naše  těla zaměříme ze všech stran – umět pojmenovat a ukázat části těla, stavba těla, smysly, péče o tělo, o své zdraví. Budeme zkoumat, co naše tělo umí, co zvládne, jak o něj máme pečovat, chránit ho, význam hygieny pro naše...

Březen jarní

V měsíci březnu si rozšíříme znalosti o lidském těle- umět části lidského těla pojmenovat, poznat jejich funkci, znát a pochopit význam smyslů, vést děti k péči o své zdraví a upozorňovat na význam osobní hygieny, ochrany před úrazem, nemocí a uvědomovat si, že se...