Listopad 2023 v Pusinkách

V listopadu už nás zcela pohltí podzimní atmosféra. Budeme si povídat o počasí, o chystání se na zimu ve světě zvířat a rostlin. Půjdeme se podívat, jak se stromy chystají na sníh a mráz a řekneme si, co musíme připravit pro zvířátka v lese i doma, aby netrpěla nouzí....

Plavecká výuka

V souvislosti s plaveckou výukou je třeba začít vést děti k samostatnosti v těchto úkonech: Umět se osprchovat (pod sprchou namočit celé tělo vodou, nebát se, že voda cáká na hlavu i na obličej- děti na sprchu nedostanou, stojí pod ní); umět si tělo namydlit...

Listopad listí zbarvuje

Zaměříme se na charakteristiku podzimního počasí, povídání si o správném oblékání vzhledem k počasí, jak se přichystat na zimní období, učit se vnímat přírodu a sledovat přenádherné barvy podzimu. Pokračovat v upevňování názvů listnatých stromů-barevnost, tvar,...

Fotografování

Fotografování bude probíhat v úterý 21.11. a ve čtvrtek 23.11. od 14:00 do 16:00 hodin ve třídě Pusinky (1.patro). Kdo budete mít zájem o fotografování, tak bude na nástěnce ve vestibulu připravený na časový rozpis, kam napíšete svoje dítě. Fotografie se platí v den...

Plavecká výuka

Od úterý 14.11.2023 začíná plavecká výuka pro přihlášené předškolní děti . Bližší informace na třídách-Kačenky, Pusinky, Sluníčka. Děkujeme