Budeme pokračovat v poznávání hub jedlých i nejedlých, jehličnatých i listnatých stromů a pozvolna přejdeme na  poznávání podzimního ovoce i ovocných stromů v zahradách, umět ovoce správně pojmenovat, zaměřit se na rozdíly a na vývoj plodu /od pecky až k plodu/, vědět o významu ovoce pro člověka, jak ovlivňuje jeho zdraví, co vše můžeme s ovocem udělat a proč, také rozvíjet u dětí smyslové vnímání, řečové schopnosti a dovednosti. Zaměříme se na to, jak se připravují zvířátka na zimu, co pro ně můžeme udělat a nezapomínat na základní pravidla slušného chování ve školce i v přírodě.