Listopad 2022 v Pusinkách

V listopadu už nás zcela pohltí podzimní atmosféra. Budeme si povídat o počasí, o chystání se na zimu ve světě zvířat a rostlin. Půjdeme se podívat, jak se stromy chystají na sníh a mráz a řekneme si, co musíme připravit pro zvířátka v lese i doma, aby netrpěla nouzí....

Listopad – barvy podzimu

V přírodě si ještě žijeme krásných barevných dnů, které nám podzim namaloval. Povíme si o ptáčcích, kteří odletěli do teplých krajů i o zvířátkách, chystajících se k zimnímu spánku. Připomeneme si tradiční svátky, jako jsou Dušičky a příjezd Svatého Martina....

Plavání

V souvislosti s plaveckou výukou je třeba začít vést děti k samostatnosti v těchto úkonech: Umět se osprchovat (pod sprchou namočit celé tělo vodou, nebát se, že voda cáká na hlavu i na obličej- děti na sprchu nedostanou, stojí pod ní); umět si tělo namydlit...

Barevný listopad

Zaměříme se na charakteristiku podzimního počasí, povídání si o správném oblékání vzhledem k počasí, jak se přichystat na zimní období, učit se vnímat přírodu a sledovat přenádherné barvy podzimu. Pokračovat v upevňování názvů listnatých stromů-barevnost, tvar,...

Říjen plný barev a chutí

Během měsíce října budeme pokračovat v podzimních plodech, po ovoci se zaměříme na zeleninu. Jeden týden bude tématicky ,,bramborový“- o plodině, která je v naší zemi, kuchyni hojně využívaná, my ji využijeme i pro tvorbu pracovní, výtvarnou. V pátek 14.10. si...