MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Plán akcí na školní rok

Akce dále budou doplněny postupně během školního roku tak, jak budou nabízeny. MŠ si vyhrazuje právo na změnu akcí. Vycházíme především z potřeb a zájmu dětí, z možností naší MŠ a v neposlední řadě u některých akcí z vhodného počasí. Na různé fotky z těchto akcí se můžete podívat v naší fotogalerii.

Září

Adaptace:

Nově příchozí dětí ve spolupráci s rodiči

Okolí MŠ:

Poznávání přírody a herního využití.

Divadelní představení:

Hrané učitelkami z MŠ – podzimní pohádka k tématu

Návštěva zahradnictví:

Znaky podzimu, prohlubování znalostí (bylinky, květiny, práce na zahrádce…)

Divadelní představení:

Nabídka pohádek od herců

Sběr přírodnin:

Poznáváme a pomáháme (kaštany, žaludy, bukvice, tvrdé pečivo…)

Krmení zvířat v oboře na zámku i v okolí MŠ

Listopad

Halloween:

Dlabání dýní, tanec strašidel – strašid.vystoupení dětí z MŠ

Dušičky:

Návštěva hřbitova v Náchodě

Svatý Martin:

Měst.trhy, vyprávění a pečení

Divadelní představení:

Hrané učitelkami z MŠ – podzimní pohádka k tématu

Divadelní představení:

Nabídka pohádek od herců

Divadlo Beránek:

Divadelní představení

Vánoční focení:

Akce s rodiči – vánoční foto (výběr dle ukázky)

Plavecký výcvik:

Účastní se předškolní děti (termín určuje plavecká škola)

Vánoční výstava:

Akce s rodiči (vánoční výrobky)

Adventní čas:

Výzdoba celé MŠ

Leden

Příchod Tří králů:

Návštěva tří králů v MŠ

Zvířata a ptactvo v zimě:

Návštěva krmelce – pomáháme

Zimní soutěžení, olympiáda:

Lopatění, stavění sněhuláků, plnění úkolů

Divadelní představení:

Hrané učitelkami z MŠ – zimní pohádka k tématu

Divadelní představení:

Nabídka pohádek od herců

Vítání občánků města Náchoda:

Vystoupení dětí z MŠ

Déčko:

Zimní hrátky – plnění úkolů připravené v Déčku

Březen

Vítání jara:

Vynášení Moreny k řece

Návštěva knihovny

Měsíc knihy

Divadelní představení:

Hrané učitelkami z MŠ – jarní pohádka k tématu

Divadelní představení:

Nabídka pohádek od herců

Velikonoce:

Velikonoční tradice a koledování v MŠ

Velikonoční aranžování:

Akce s rodiči – společné vel.vyrábění

Canisterapie:

Návštěva cvič.psa v MŠ

Květen

Svátek matek:

Týden rodiny

Besídka ke dni matek:

Pásmo básní a písní

Třídní fotografie:

Focení jedn.tříd na ŠZ

Výlety:

Školní výlet dle výběru tříd

Divadelní představení:

Hrané učitelkami z MŠ – jarní pohádka k tématu

Divadelní představení:

Nabídka pohádek od herců

Zápis do MŠ:

Výroba dárečků pro nové kamarády (termín určuje rada města)

Jarní výletování:

Kratší výlety do okolí

Koncert zuš v MŠ:

Hra na hudební nástroje

Projekt MŠ:

Každý rok jiné téma

Akce města Náchoda:

Prima sezona…

Říjen

Společné pečení:

Dobroty z ovoce a zeleniny

Sběr přírodnin:

Pokračujeme (kaštany, žaludy, bukvice, tvrdé pečivo…)

Poznávání a krmení zvířat – pozemky ZŠ, spolupráce se školou

Bramboriáda:

Bramborový týden

Podzimní výstava:

Akce s rodiči (různorodá podz. témata)

Vítání občánků města Náchoda:

Vystoupení dětí z MŠ

Divadelní představení:

Hrané učitelkami z MŠ- podzimní pohádka k tématu

Návštěva kina:

Pásmo pohádek pro děti

Divadelní představení:

Nabídka pohádek od herců

Uzamykání ŠZ:

Jezírka, bylinek, zahr.náčiní…

Prosinec

Vánoční tradice:

Vyrábění, pečení, zpívání

Mikuláš, anděl a čert:

Besídka s nadílkou

Divadelní představení:

Hrané učitelkami z MŠ – zimní pohádka k tématu

Divadelní představení:

Nabídka pohádek od herců

Vánoční besídka pro rodiče:

Pásmo vánočních básní a písní

Vánoční aranžování:

Akce s rodiči – společné ván.vyrábění

Ježíšek v MŠ:

Nadělování dárků na třídách, zpívání koled u stromečku (všechny třídy)

Vánoční koncert ZUŠ:

Divadlo Beránek

Vánoce přicházejí:

Vánoční zpívání ml.dětí na MÚ Náchodě, rozdávání ván.přání

Vánoce s květinou:

Vánoční zpívání předšk. dětí na zámku v Novém Městě n/M.

Betlémy a další tradice:

Návštěva muzea a výstava betlémů

Únor

Karneval:

Hry, soutěže, hudba

Zimní zahrada:

Hrátky na sněhu na šz

Divadelní představení:

Hrané učitelkami z mš – zimní pohádka k tématu

Divadelní představení:

Nabídka pohádek od herců

Malujeme a tvoříme:

Zapojení se do výtv.soutěží

Duben

Otvírání ŠZ:

Vítání jara – otvírání jezírka, zahr.náčiní a hraček

Výstavy:

Knihovna….

Divadelní představení:

Hrané učitelkami z MŠ- jarní pohádka k tématu

Divadelní představení:

nabídka pohádek od herců

Návštěva kina:

Pásmo pohádek pro děti

Den otevřených dveří v MŠ:

Pro nové rodiče a jejich děti

ZZS náchod:

Ukázka práce záchranářů

Návštěva dobrovolných hasičů Náchod:

Ukázka práce hasičů

Den s policií:

Ukázka práce policie

Déčko:

Jarní soutěžení v Déčku

Čarodějnický týden:

Pálení čarodějnic na ŠZ

Červen

Svátek dětí:

Den pro dětí na ŠZ

Pohádka pro radost:

Pohádka od dětí z MŠ Kramolna

Schůzka s rodiči:

Informace rodičům nových dětí

Divadlo Beránek:

Koncert ZUŠ

Pasování na školáka:

Vystoupení ml.dětí z MŠ – pro rodiče předškoláků

Loučení předšk.dětí s MŠ – šerpování- „pasování na školáka“

Konec školního roku:

Loučení se na jednotlivých třídách