UPOZORNĚNÍ

Dle usnesení vlády ČR bude od pondělí 12.4.2021 MŠ otevřena pro předškolní děti a děti ze speciální třídy (logopedické).Testování dětí bude probíhat 2x týdně po dobu 15min.  Zákonní zástupci dětí, kterých se to týká, budou informováni telefonicky vedením...

Přání

„Krásné svátky, krásný čas, Velikonoce tu máme zas. Ať se Vám svátky vydaří a jaro se sluníčkem Vaše srdce pohladí.“ Klidné a ve zdraví prožité Velikonoce přeje kolektiv MŠ.🐣💐🌞

Příměstské tábory

Vážení rodiče, nabídku příměstských táborů najdete na stránkách www.bavimesesportem.cz.Tradičně pro děti připravili tábor plný sportu, pohybu a her.

Vyúčtování stravného

V pondělí 15. 3. 2021 budou do banky vloženy příkazy s přeplatky stravného. Jejich výše vychází ze stavu konta k 28. 2. a nepřítomnost v březnu na ně nemá vliv, ta bude spadat do dalšího vyúčtování. Zkontrolujte si tedy, prosím, své účty, zda Vám peníze v pořádku...