Květen

Měsíc květen, ten je prima, to už není vůbec zima! A protože opravdu už není zima, tak kvetou nejen kytičky, ale i spousta stromů – my se budeme učit jejich názvy, funkci, kdo na nich přežívá a jaký hmyz můžeme v přírodě potkat. Připomeneme si Den matek,...

Květen kvetoucí

Začátkem měsíce si připomeneme svátek maminek – bude zpívat, vyrábět a povídat si o nejbližších v rodině. Připomeneme si také svátek 8.5.Pokud bude počasí krásné, určitě budeme chodit na delší procházky do přírody a poznávat vše, co kvete, co se rodí apod. 3.5....

Koncert

V úterý 3.5.2022 jdou předškolní děti do ZUŠ na krátký koncert mladších žáků, který je pro děti zdarma.

Čarodějnice

V pátek 29.4.2022 během dopoledne se budou konat na ŠZ „Čarodějnice“. Prosíme rodiče, aby dětem připravili vhodný čarodějnický oděv, aby se jim dobře soutěžilo. Děkujeme