MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Pusinky

Tuto třídu navštěvuje 13 dětí a je určena dětem s vadami řeči na doporučení klinického logopeda a speciálního pedagogického centra. Navštěvují naši MŠ dle potřeby a domluvy. Do této třídy jsou převážně zařazeny děti, které navštěvují MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ, ale i mladší dle závažnosti.

Učitelky:

Mgr. Renata Košťálová, Bc. Jana Janušová

Novinky

Květen 2024 v Pusinkách

V průběhu měsíce si budeme povídat o rodině a jaké má kdo povolání nebo zaměstnání. Na vycházkách budeme pozorovat přírodu a opakovat si, co už o ní víme: jména stromů, rostlin a květin. Co budeme dělat v jednotlivých týdnech si budeme říkat průběžně.

06.05. – ZUŠ koncert – pouze školáci

14.05. – Den matek – vystoupení dětí pro maminky ve třídě ( v 15 hod.)

20.05. – přednáška pro rodiče „Školní zralost“

23.05. – školní výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem

27.05. – ZUŠ Náchod „Námořnická pohádka“ – pouze školáci

28.05. – v MŠ Kramolna „Pohádka o Karkulce“ – pouze školáci

31.05. – třídní výlet k MDD

O všech akcích budete průběžně informováni (cena, čas).

Duben 2024 v Pusinkách

Duben je veselý jarní měsíc, který přináší plno krásných změn v přírodě. Probouzejí se květiny, stromy, přilétají ptáci, slunce hřeje každý den víc a víc. O zvířatech, rostlinách a jaru si budeme často povídat. Pozor: v prvním dubnovém týdnu proběhne zápis na základní školy! 4. dubna proběhne filmové představení (pásmo pohádek) pro MŠ – vybíráme 20 Kč. A na konci měsíce si připomeneme „pálení čarodějnic“.

Březen 2024 v Pusinkách

V březnu navštívíme městskou knihovnu. Knihy nás provází celý život a najdeme v nich mnoho vědomostí a krásy. Budeme pozorovat jarní přírodu a naučíme se názvy některých jarních květin a zvířecích mláďat. Na konci měsíce oslavíme svátky jara – Velikonoce.