MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Pusinky

Tuto třídu navštěvuje 13 dětí a je určena dětem s vadami řeči na doporučení klinického logopeda a speciálního pedagogického centra. Navštěvují naši MŠ dle potřeby a domluvy. Do této třídy jsou převážně zařazeny děti, které navštěvují MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ, ale i mladší dle závažnosti.

Učitelky:

Mgr. Renata Košťálová, Bc. Jana Janušová

Novinky

Květen 2022 v Pusinkách

V průběhu měsíce si budeme povídat o rodině a jaké má kdo povolání nebo zaměstnání. Na vycházkách budeme pozorovat přírodu a opakovat si, co už o ní víme: jména stromů, rostlin a květin. Co budeme dělat v jednotlivých týdnech si budeme říkat průběžně. 12.5. děti zazpívají maminkám k svátku. 19.5. bude v MŠ pro děti zahraná dopravní pohádka „Jak Jeniček do města zabloudil“. O všech akcích budete průběžně informováni.

Duben 2022 v Pusinkách

Duben je veselý jarní měsíc, který přináší plno krásných změn v přírodě. Probouzejí se květiny, stromy, přilétají ptáci, slunce hřeje každý den víc a víc. O zvířatech, rostlinách a jaru si budeme často povídat. Čekají nás i svátky jara – Velikonoce. A na konci měsíce si připomeneme „pálení čarodějnic“. Pozor: v prvním dubnovém týdnu proběhne zápis na základní školy!

Březen 2022 v Pusinkách

V březnu si budeme povídat o lidském těle, naučíme se jednotlivé části lidského těla pojmenovat a zkusíme se naučit znát a pochopit význam smyslů.  Budeme si vyprávět o zdraví a osobní hygieně. Při vycházkách do blízkého i vzdálenějšího okolí MŠ se zaměříme na první příznaky jara – počasí, rostliny apod. Příliš teplo asi ještě nebude a občas se nám určitě zima připomene mrazíkem nebo sněhovou přeháňkou, ale dny se přece jen začínají prodlužovat a častěji vysvitne sluníčko. Rozloučíme se také s Morenou a přivítáme první jarní den. Určitě se také jako každý rok podíváme do knihovny, protože knížka je jeden z našich nejlepších kamarádů.