MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Pusinky

Tuto třídu navštěvuje 13 dětí a je určena dětem s vadami řeči na doporučení klinického logopeda a speciálního pedagogického centra. Navštěvují naši MŠ dle potřeby a domluvy. Do této třídy jsou převážně zařazeny děti, které navštěvují MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ, ale i mladší dle závažnosti.

Učitelky:

Mgr. Renata Košťálová, Bc. Jana Janušová

Novinky

Září 2022 v Pusinkách

Milé děti, vítáme Vás ve školním roce 2022/23. Od začátku září se budete seznamovat s novými kamarády, poznávat prostory MŠ, společně si budeme určovat pravidla chování ve třídě a samozřejmě si budeme hodně hrát, zpívat, číst pohádky, chodit na vycházky a poznávat blízké i vzdálenější okolí MŠ. Zároveň věříme, že celý školní rok proběhne k úplné spokojenosti rodičů. My se na vás už těšíme! Vaše učitelky Jana a Renata.

Červen 2022 v Pusinkách

Červen, poslední školní měsíc, bude ve znamení spousty pěkných zážitků a překvapení. K dětskému dni dáme dětem dáreček. Vydáme se na tajný výlet za poznáním okolí našeho města. 7. června pojedeme na delší výlet na Ostaš. Navštívíme hasiče a záchrannou službu a budeme si povídat o ohni i o úrazech.  Ke konci měsíce se rozloučíme s předškoláky, kteří odchází do školy, malou oslavou na školní zahradě.

Květen 2022 v Pusinkách

V průběhu měsíce si budeme povídat o rodině a jaké má kdo povolání nebo zaměstnání. Na vycházkách budeme pozorovat přírodu a opakovat si, co už o ní víme: jména stromů, rostlin a květin. Co budeme dělat v jednotlivých týdnech si budeme říkat průběžně. 12.5. děti zazpívají maminkám k svátku. 19.5. bude v MŠ pro děti zahraná dopravní pohádka „Jak Jeniček do města zabloudil“. O všech akcích budete průběžně informováni.