MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Pusinky

Tuto třídu navštěvuje 13 dětí a je určena dětem s vadami řeči na doporučení klinického logopeda a speciálního pedagogického centra. Navštěvují naši MŠ dle potřeby a domluvy. Do této třídy jsou převážně zařazeny děti, které navštěvují MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ, ale i mladší dle závažnosti.

Učitelky:

Mgr. Renata Košťálová, Bc. Jana Janušová

Novinky

Duben 2020 v Pusinkách

Milé děti a milí rodiče třídy „Pusinky“,

i když se v tomto období nevídáme, myslíme na Vás. Co děláte, jak se máte, jestli jste zdraví, co Vás trápí. Věříme a doufáme, že i v této nelehké době máte důvod k radostem a úsměvu na tváři. Duben je veselý jarní měsíc, který přináší plno krásných změn v přírodě. Probouzejí se květiny, stromy, přilétají ptáci, slunce hřeje každý den víc a víc. Čekají nás i svátky jara – Velikonoce. Protože se může stát, že Váš potomek bude mít doma dlouhou chvíli, máme pro řešení. Máme pro Vás několik odkazů z internetu, kde je možné se zabavit, poučit, něco vytvořit. Zkuste se kouknout třeba na https://www.youtube.com/watch?v=vTOUuhAxR8k&list=PLM9MKl7LFM2MhG-mHHolpVXmlX_Mn2sAn nebo na https://www.skolazvesela.cz/jaro-s-rozarkou-zdarma/

V sekci Novinky máte několik dalších odkazů na činnosti, ať už pracovní, výtvarné, pohybové apod.

S dětmi si povídejte, čtěte jim, dívejte se s dětmi po svém okolí, dávejte si hádanky, zpívejte si s nimi, rytmizujte, hrajte stolní hry, nezapomínejte na pohyb, nechte děti pomáhat Vám při úklidu a vaření… To vše Vám ukrátí čas při čekání na školní docházku, ale také se z Vašeho dítěte stane školák – dítě bude samostatné, bude mít jasnou a přesnou výslovnost, bude umět vyjádřit svá přání, pocity a potřeby, bude vnímavé, nesobecké, citlivé ke svému okolí, bude zvídavé, tvořivé a přístupné novým poznatkům.

Pokud budeme mít nějaké dotazy nebo přaní můžete se ozvat na e-mail pusinky@mskomenskeho.cz.

Klidné dny a hlavně zdraví přeje Renata a Jana

 

 

 

 

Březen 2020 v Pusinkách

Od 9. do 15. března si dětí budou užívat jarní prázdniny. 20.03. přivítáme jaro, půjdeme k řece Metuji vyhodit „Moranu“ a rozloučíme se se zimou.  Budeme si povídat o domácích zvířatech, jejich mláďatech, jak žijí a co jí. Na procházkách budeme pozorovat jarní květiny a stromy. Březen je také měsíc knihy a my půjdeme s dětmi do knihovny. S předškoláky se také stále připravujeme na zápis do ZŠ a 24.3. půjdeme s předškoláky na návštěvu ZŠ Komenského.

Únor 2020 v Pusinkách

V měsíci únoru si budeme povídat o životě zvířat a ptáků v zimě. Budeme pokračovat v povídání o zimě (jak má vypadat), o sportech, o sněhu a sněhulácích. Budeme se učit zimní říkadla, písničky a vše budeme spojovat s pohybem (cvičením a tancem). 6.2. si užijeme divadlo v naší MŠ (tři klasické pohádky). Třetí týden měsíce února (19.02.) bude karnevalový.