MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Pusinky

Tuto třídu navštěvuje 13 dětí a je určena dětem s vadami řeči na doporučení klinického logopeda a speciálního pedagogického centra. Navštěvují naši MŠ dle potřeby a domluvy. Do této třídy jsou převážně zařazeny děti, které navštěvují MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ, ale i mladší dle závažnosti.

Učitelky:

Mgr. Renata Košťálová, Bc. Jana Janušová

Novinky

Listopad 2023 v Pusinkách

V listopadu už nás zcela pohltí podzimní atmosféra. Budeme si povídat o počasí, o chystání se na zimu ve světě zvířat a rostlin. Půjdeme se podívat, jak se stromy chystají na sníh a mráz a řekneme si, co musíme připravit pro zvířátka v lese i doma, aby netrpěla nouzí. Budeme dbát na správné oblékání, pouštět draky, povídat si o svátcích a tradicích v tomto měsíci a proč se připomínají. Budeme si ale také říkat o pravidlech chování, úklidu hraček ve školce i na zahradě a vztazích mezi dětmi navzájem. 14.11. nám začíná plavání.

Říjen 2023 v Pusinkách

Na říjen vyhlašujeme společné tvoření rodičů a dětí na téma „Dýně“. Zkuste dýni z „něčeho“ vytvořit, vytvarovat, nakreslit a jeden výrobek přineste do školky. Vaše výrobky nebo obrázky přineste do třídy nejpozději do 11.10.2023. Všechny výrobky budou vystaveny ve vestibulu MŠ a budou motivací ke vzdělávání v „Dýňovém týdnu“ (16. – 20.10.) a na akci s rodiči „Dýňojáda“ (18.10.). V úterý 3.října na školní zahradu zavítá ornitolog s ukázkou výcviku dravců. Budeme také pozorovat podzimní přírodu a sbírat lesní plody pro zvířata. Bude-li větrno, budeme pouštět draky. Zaměříme se také na dodržování hygienických návyků, správné mytí rukou a používání kapesníků. Přece nikdo z nás nechce stonat 🙂

Září 2023 v Pusinkách

Milé děti, vítáme Vás ve školním roce 2023/24. Od začátku září se budete seznamovat s novými kamarády, poznávat prostory MŠ, společně si budeme určovat pravidla chování ve třídě a samozřejmě si budeme hodně hrát, zpívat, číst pohádky, chodit na vycházky a poznávat blízké i vzdálenější okolí MŠ. Zároveň věříme, že celý školní rok proběhne k úplné spokojenosti rodičů. My se na vás už těšíme! Vaše učitelky Jana a Renata.