MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Pusinky

Tuto třídu navštěvuje 13 dětí a je určena dětem s vadami řeči na doporučení klinického logopeda a speciálního pedagogického centra. Navštěvují naši MŠ dle potřeby a domluvy. Do této třídy jsou převážně zařazeny děti, které navštěvují MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ, ale i mladší dle závažnosti.

Učitelky:

Mgr. Renata Košťálová, Bc. Jana Janušová

Novinky

Červen 2020 v Pusinkách

1.června oslavíme dětský den. Předškoláky čeká projektový den, kdy budeme stavět ze stavebnice LEGO a rozvíjet konstruktivní myšlení. Hodně času budeme trávit na zahradě, abychom si vynahradili zrušené výlety. Ke konci měsíce chceme pro předškoláky připravit sváteční dopoledne k ukončení docházky do MŠ.

Květen 2020 v Pusinkách

Milé děti, vážení rodiče, RM usnesením č. 82/1784/20 ze dne 04.05.2020 fakticky obnovila provoz mateřských škol zřizovaných městem Náchod od 11.05.2020. Školka bude otevřena za zpřísněných hygienických opatření. Přečtěte si, prosím, informace v Aktualitách na hlavní stránce školy. Je to opravdu důležité. Mimo jiné děti prosíme, aby rozhodně nenosily do školky žádné hračky, plyšáky a mazlíčky. Určitě by si s nimi hrát nemohly.  V květnových činnostech se budeme zabývat tématy jako je např. rodina, zdraví a hygiena, „co se děje v trávě“ = co se děje v přírodě. Maximální množství času chceme trávit na školní zahradě. Prosíme rodiče, aby s tím počítali a přizpůsobili oblečení svých dětí této situaci. Těšíme se na setkání !

Duben 2020 v Pusinkách

Milé děti a milí rodiče třídy „Pusinky“,

i když se v tomto období nevídáme, myslíme na Vás. Co děláte, jak se máte, jestli jste zdraví, co Vás trápí. Věříme a doufáme, že i v této nelehké době máte důvod k radostem a úsměvu na tváři. Duben je veselý jarní měsíc, který přináší plno krásných změn v přírodě. Probouzejí se květiny, stromy, přilétají ptáci, slunce hřeje každý den víc a víc. Čekají nás i svátky jara – Velikonoce. Protože se může stát, že Váš potomek bude mít doma dlouhou chvíli, máme pro řešení. Máme pro Vás několik odkazů z internetu, kde je možné se zabavit, poučit, něco vytvořit. Zkuste se kouknout třeba na https://www.youtube.com/watch?v=vTOUuhAxR8k&list=PLM9MKl7LFM2MhG-mHHolpVXmlX_Mn2sAn nebo na https://www.skolazvesela.cz/jaro-s-rozarkou-zdarma/

V sekci Novinky máte několik dalších odkazů na činnosti, ať už pracovní, výtvarné, pohybové apod.

S dětmi si povídejte, čtěte jim, dívejte se s dětmi po svém okolí, dávejte si hádanky, zpívejte si s nimi, rytmizujte, hrajte stolní hry, nezapomínejte na pohyb, nechte děti pomáhat Vám při úklidu a vaření… To vše Vám ukrátí čas při čekání na školní docházku, ale také se z Vašeho dítěte stane školák – dítě bude samostatné, bude mít jasnou a přesnou výslovnost, bude umět vyjádřit svá přání, pocity a potřeby, bude vnímavé, nesobecké, citlivé ke svému okolí, bude zvídavé, tvořivé a přístupné novým poznatkům.

Pokud budeme mít nějaké dotazy nebo přaní můžete se ozvat na e-mail pusinky@mskomenskeho.cz.

Klidné dny a hlavně zdraví přeje Renata a Jana