MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Sluníčka

V této třídě se předškolní děti připravují na vzdělávání v základní škole. Vzdělávání probíhá dopoledne hravou formou a charakteristikou je vzbuzení zájmu dětí o učení. Snažíme se podporovat v dětech dovednosti, které předcházející čtení a psaní, předmatematické a číselné představy, komunikační a grafické dovednosti. Nezapomínáme také na rozvíjení dětského světa fantazie a tvořivosti. Během školního roku s dětmi uskutečníme krátké výlety po okolí.

Učitelky:

Andrea Kubová, Danuše Petrová

Novinky

Dlouho očekávané jaro

S předškoláky se intenzivně připravujeme na zápis do základních škol, procvičujeme geometrické tvary, barvy, počítání a učíme se samostatnosti. Určitě se budeme těšit na zakončení zimy vynesením Morany do řeky Metuje. V přírodě se zaměříme na pozorování změn, které nám jaro přináší a budeme se učit vše správně pojmenovat. Na konci března navštívíme knihovnu za účelem připomenutí měsíce knihy.

Únor bílý

V tomto měsíci budeme pokračovat v pozorování zimní přírody, zaměříme se na volně žijící zvířata a ptáčky. Zároveň budeme získávat informace a znalosti, které využijeme při zápisu do základní školy. V polovině měsíce se budeme těšit na karneval na motivy pohádek  o „Pejskovi a kočičce“. Pevně věříme, že nastávající chřipkové období přečkáme bez větších absencí.