MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Sluníčka

V této třídě se předškolní děti připravují na vzdělávání v základní škole. Vzdělávání probíhá dopoledne hravou formou a charakteristikou je vzbuzení zájmu dětí o učení. Snažíme se podporovat v dětech dovednosti, které předcházející čtení a psaní, předmatematické a číselné představy, komunikační a grafické dovednosti. Nezapomínáme také na rozvíjení dětského světa fantazie a tvořivosti. Během školního roku s dětmi uskutečníme krátké výlety po okolí.

Učitelky:

Andrea Kubová, Danuše Petrová

Novinky

Červen -léto začíná

V červnu budeme mít spoustu výletů, na které jsme se dlouho těšili.Den dětí jsme oslavili výletem do interaktivního muzea v Hronově. 12.6. půjdeme do divadla Dr.Čížka na představení „Muzikákly“ a 13.6. jedeme na celodenní výlet do Potštejna. 18.6. bude slavnostní pasování na školáky a 20.6. zorganizujeme pro předškoláky „Kouzelnou noc“ v MŠ. Školní rok zakončíme zmrzlinovým pohárem v Elku. Přejeme hodně sluníčka a dobré pohody.

Máj- měsíc plný květů

Na začátku měsíce května si připomeneme svátek maminek, kde si budeme povídat o jejich zaměstnání i o činnostech doma. 15.5. bude organizováno společné focení v MŠ na školní zahradě. 16.5. navštívíme divadélko na Kramolně, kde budou učinkovat děti z MŠ Kramolna a 21.5. budeme přítomni na „Námořnické pohádce“ v ZUŠ Náchod. Na konci měsíce května oslavíme společně „Dětský den“.

Duben, jaro v plném proudu

Počátkem dubna čeká předškoláky zápis do ZŠ, na který jsme se intenzivně připravovali. V polovině měsíce se půjdeme podívat na stanici rychlé záchranné služby a ke konci měsíce strávíme dopoledne s policií ČR. 11.4. budeme mít Velikonoční besídku, na kterou zveme rodiče od 15. hod. 23.4. zajdeme na koncert do ZUŠ. Po celý měsíc se budeme zaměřovat na bezpečnost v dopravě a budeme pozorovat jarní přírodu.