MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Sluníčka

V této třídě se předškolní děti připravují na vzdělávání v základní škole. Vzdělávání probíhá dopoledne hravou formou a charakteristikou je vzbuzení zájmu dětí o učení. Snažíme se podporovat v dětech dovednosti, které předcházející čtení a psaní, předmatematické a číselné představy, komunikační a grafické dovednosti. Nezapomínáme také na rozvíjení dětského světa fantazie a tvořivosti. Během školního roku s dětmi uskutečníme krátké výlety po okolí.

Učitelky:

Andrea Kubová, Iveta Černá

Novinky

Tvořte společně

Od října vyhlašujeme společné tvoření rodičů a dětí na téma „Dýně“. Z čeho budete vyrábět necháme na Vás. Stačí přinést 1 výrobek do školky. Vaše výrobky nebo obrázky přineste do třídy nejpozději do 11.10.2023. Všechny výrobky budou vystaveny ve vestibulu naší MŠ a budou motivací ke vzdělávání na „Dýňový týden“ a na akci s rodiči „Dýňojádu“. Těšíme se na Vaše nápady. Děkujeme. Andrea a Iveta

Říjen proměnlivé počasí přináší

Pokračování v pozorování změn v přírodě, které přináší podzim. Upevňovat a rozšiřovat poznatky o ovoci, o zelenině /sklizeň ovoce, zeleniny-uchování, zpracování, úprava, příprava zahrady na zimu/, znát význam zeleniny pro zdraví lidí, co se pěstuje a sklízí na poli, v zahradě, znát technické přístroje, které napomáhají zemědělcům, sledovat podzimní počasí, chránit živou i neživou přírodu, pokračovat v poznávání listnatých stromů i keřů a ve sběru přírodnin /kaštany, žaludy, jeřabiny apod. Také děti okrajově seznámíme s lidovým svátkem –Halloween, který se slaví na konci října. Pěkný měsíc přejí Andrea a Iveta

Bramborový týden

V pondělí 25.9. si děti přinesou 1 bramboru velikosti dětské pěsti (omytou, bez fleků) a v úterý 26.9.budeme brambory opékat v popelu na ŠZ. 1 velkou omytou bramboru si děti přinesou na výtv.činnost. Obě brambory dětem dejte do sáčku se jménem. Děkujeme.