MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Sluníčka

V této třídě se předškolní děti připravují na vzdělávání v základní škole. Vzdělávání probíhá dopoledne hravou formou a charakteristikou je vzbuzení zájmu dětí o učení. Snažíme se podporovat v dětech dovednosti, které předcházející čtení a psaní, předmatematické a číselné představy, komunikační a grafické dovednosti. Nezapomínáme také na rozvíjení dětského světa fantazie a tvořivosti. Během školního roku s dětmi uskutečníme krátké výlety po okolí.

Učitelky:

Andrea Kubová, Danuše Petrová

Novinky

Listopad – čas podzimu

Začátkem tohoto měsíce si připomeneme Památku zesnulých a její význam. Budeme pozorovat přírodu, jak se mění před zimním odpočinkem a připomeneme si svátek Svatého Martina. 12.11. zahájíme plaveckou výuku a zároveň si zopakujeme základní hygienické návyky a zaměříme se na správné oblékání v tomto sychravém počasí. V průběhu listopadu budeme s dětmi  nacvičovat Vánoční pásmo, které následně představíme na zámku v Novém Městě nad Metují (6.12.).

Říjen- podzim začíná

V tomto prvním podzimním měsíci budeme pozorovat změny na zahrádkách a zároveň se učit rozpoznávat ovoce a zeleninu, která je pro naše zdraví velice důležitá. Na procházkách si budeme všímat změny počasí a široké palety barev, které nám podzim nabízí. 8. října proběhne ukázka dravců na školní zahradě a 18. října půjdeme do divadla na představení “ Malý princ“. Ke konci měsíce vystoupí děti z naší třídy na oslavě 70. výročí založení MŠ.

Září- školní rok začíná

Zdravíme Vás ve školním roce 2019/20. V září se budeme seznamovat se zásadami a organizačním uspořádáním  třídy sluníček. Pokud nám počasí dovolí budeme chodit na procházky do okolí MŠ. Při činnostech ve třídě se zaměříme na upevňování kamarádských vztahů. Zaměříme se na udržování pořádku ve svých věcech i úklid v herně a třídě. Všem přejeme pěkný školní rok. Učitelky Dana a Andrea