MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Sluníčka

V této třídě se předškolní děti připravují na vzdělávání v základní škole. Vzdělávání probíhá dopoledne hravou formou a charakteristikou je vzbuzení zájmu dětí o učení. Snažíme se podporovat v dětech dovednosti, které předcházející čtení a psaní, předmatematické a číselné představy, komunikační a grafické dovednosti. Nezapomínáme také na rozvíjení dětského světa fantazie a tvořivosti. Během školního roku s dětmi uskutečníme krátké výlety po okolí.

Učitelky:

Andrea Kubová, Danuše Petrová

Novinky

Leden 2020

Nový rok zahájíme příchodem Tří králů a zároveň si zavzpomínáme na vánoční období, co jsme prožili, co jsme našli pod stromečkem. Připomeneme si hlavní znaky zimního období, jak se správně oblékat a jak si chránit svoje zdraví. V průběhu měsíce ledna budeme pokračovat v kurzu plavání, který je tak mezi dětmi oblíbený. Zúčastníme se dvou výchovných programů pro předškoláky “ stavitel města a stavitel mostů „.

Do nového roku přejeme všem hodně zdraví a štěstí

 

Adventní čas

Začíná nám nejkrásnější měsíc, kdy se těšíme na vše spojené s Vánocemi. Ve středu 4.12. přivítáme rodiče ze třídy Sluníček na vánoční besídce. Následující den k nám zavítá Mikuláš s čertem a v pátek 6.12. budeme vystupovat na Vánoční výstavě v Novém Městě nad Metují. 11.12. shlédneme pohádky, které nám zahrají studenti z náchodského gymnázia a hned ve čtvrtek 12.12. se zúčastníme koncertu ZUŠ „Sněhová královna“. Všem nám přejeme krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví a štěstí.

Dana a Andrea

Listopad – čas podzimu

Začátkem tohoto měsíce si připomeneme Památku zesnulých a její význam. Budeme pozorovat přírodu, jak se mění před zimním odpočinkem a připomeneme si svátek Svatého Martina. 12.11. zahájíme plaveckou výuku a zároveň si zopakujeme základní hygienické návyky a zaměříme se na správné oblékání v tomto sychravém počasí. V průběhu listopadu budeme s dětmi  nacvičovat Vánoční pásmo, které následně představíme na zámku v Novém Městě nad Metují (6.12.).