MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Sluníčka

V této třídě se předškolní děti připravují na vzdělávání v základní škole. Vzdělávání probíhá dopoledne hravou formou a charakteristikou je vzbuzení zájmu dětí o učení. Snažíme se podporovat v dětech dovednosti, které předcházející čtení a psaní, předmatematické a číselné představy, komunikační a grafické dovednosti. Nezapomínáme také na rozvíjení dětského světa fantazie a tvořivosti. Během školního roku s dětmi uskutečníme krátké výlety po okolí.

Učitelky:

Andrea Kubová, Iveta Černá

Novinky

Červen letní

Nastal červen – konec školního roku, který nám přinese mnoho zábavy a radosti. Sportovními hrami, soutěžemi třeba i výletem oslavíme svátek dětí. Povíme si o planetě, na které žijeme nejen my, ale i jiné děti. Budeme pozorovat řeku-vodu, která nás obklopuje, seznámíme se s nebezpečím, které nás může v létě u vody potkat. Pojedeme na školní výlet vlakem do Broumova, také podnikneme pár menších výletů v okolí našeho města, abychom ho lépe poznali. V souvislosti s výletem si povíme o možných nebezpečích, která nám hrozí jak v přírodě, tak i jízdou vlakem. Rozloučíme se s předškoláky „Pasováním na školáka“ na ŠZ. Letní období nám umožní veškerou činnost přenášet do přírody, a tak budeme mít větší prostor pro rozvoj fyzické zdatnosti a dalších dovedností. Budeme si užívat sluníčka. Krásné léto, pěknou dovolenou přeje Andrea a Iveta 😊

Květen kvetoucí

Začátkem měsíce si připomeneme svátek maminek – bude zpívat, vyrábět a povídat si o nejbližších v rodině. Připomeneme si také svátek 8.5.Pokud bude počasí krásné, určitě budeme chodit na delší procházky do přírody a poznávat vše, co kvete, co se rodí apod. 3.5. půjdeme do ZUŠ si poslechnout krátký koncert, který je pro děti zadarmo. 12.5. z lásky děti zazpívají maminkám k svátku. 19.5. bude v MŠ pro děti zahraná dopravní pohádka „Jak Jeniček do města zabloudil“. Vždy Vás budeme dopředu informovat. Přejeme pěkný kvetoucí květen. A + I.

Koncert

V úterý 3.5.2022 jdou předškolní děti do ZUŠ na krátký koncert mladších žáků, který je pro děti zdarma.