MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Sluníčka

V této třídě se předškolní děti připravují na vzdělávání v základní škole. Vzdělávání probíhá dopoledne hravou formou a charakteristikou je vzbuzení zájmu dětí o učení. Snažíme se podporovat v dětech dovednosti, které předcházející čtení a psaní, předmatematické a číselné představy, komunikační a grafické dovednosti. Nezapomínáme také na rozvíjení dětského světa fantazie a tvořivosti. Během školního roku s dětmi uskutečníme krátké výlety po okolí.

Učitelky:

Andrea Kubová, Danuše Petrová

Novinky

Duben, jaro je tu

Protože se stále nacházíme v distančním vyučování, prosím sledujte pečlivě naše odkazy, týkající se vzdělávání předškoláků. Pokud dojde k otevření prezenční výuky, zaměřte se na informace, za jakých opatření bude možný nástup do MŠ.

S pozdravem a hodně trpělivosti

Dana a Andrea