MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Sluníčka

V této třídě se předškolní děti připravují na vzdělávání v základní škole. Vzdělávání probíhá dopoledne hravou formou a charakteristikou je vzbuzení zájmu dětí o učení. Snažíme se podporovat v dětech dovednosti, které předcházející čtení a psaní, předmatematické a číselné představy, komunikační a grafické dovednosti. Nezapomínáme také na rozvíjení dětského světa fantazie a tvořivosti. Během školního roku s dětmi uskutečníme krátké výlety po okolí.

Učitelky:

Andrea Kubová, Danuše Petrová

Novinky

Duben – „ještě doma budem“

V tomto měsíci zřejmě strávíme čas v domácím prostředí, proto vám nabízíme návrhy činností, které by dětem přispěly k rozvoji dovedností a znalostí pro snadnější vstup do ZŠ.

Co by mělo dítě umět

 • Po dítěti vyžadujeme jasnou a přesnou výslovnost.
 • Vedeme dítě k tomu, aby klidně a pozorně naslouchalo předčítání pohádek.
 • Vyžadujeme, aby ihned vhodně reagovalo na zadaný úkol a důsledně sledujeme, jak jej vykonává.
 • Soustředíme dítě na vykonávanou práci a nedovolíme mu, aby se zabývalo vedlejšími činnostmi.
 • Zvykáme je na to, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí práci.
 • Zvykáme je na to, aby dohrálo započatou hru nebo dokončilo započatou práci.
 • Vedeme je k tomu, aby po hře uklidilo hračky, pastelky atd.; po jídle své nádobí a příbory.
 • Vedeme je k tomu, aby si při hře či procházce všímalo zvířat a květin a aby se naučilo pozorovat změny kolem sebe.
 • Učíme je pozdravit, poprosit, poděkovat.
 • Navykneme je, aby ve stejnou hodinu vstávalo, jedlo, chodilo spát.
 • Naučíme je vlastní jméno a příjmení a adresu, kde bydlí. Stejně jako jména rodičů a sourozenců.
 • Naučíme je samo se obléknout, převléknout a zavázat si tkaničky u bot.
 • Učíme je poznávat barvy, kreslit pastelkami, malovat vodovkami, stříhat z papíru.
 • Učíme se společně zazpívat písničky, přednést básničky, říkanky.
 • Naučíme dítě umýt si před jídlem ruce, zajít si na záchod.
 • Rozlišíme pojmy vpravo -vlevo, nahoře-dole, dnes-včera-zítra.

Další náměty na činnosti s dětmi jsou připraveny v novinkách.

Přejeme vám hodně zdraví a trpělivosti v této těžké době a doufáme, že se brzy uvidíme. Pokud budete potřebovat konzultaci, jsme pro vás připraveny na mailu: slunicka@mskomenskeho.cz    Dana a Andrea

Březen- jaro začíná

Nadále budeme pokračovat v seznamování s hygienickými návyky, které je nutno dodržovat k ochraně našeho zdraví. Na vycházkách budeme pozorovat příchod jara a zaměříme se na rašení stromů a prvních jarních květin. 20.3. se v naší MŠ připravuje akce „Vynášení Moreny“, které se uskuteční na břehu náchodské řeky Metuje. Následně 24.3. půjdeme s předškoláky na návštěvu ZŠ Komenského. V průběhu března ještě zavítáme do městské knihovny.

Únor „bílý“, pole sílí

V druhém zimním měsíci se zaměříme na život a péči o zvířata ve volné přírodě. Dalším našim úkolem bude pečovat o své zdraví a dodržovat hygienu v období chřipek. 6.2. bude v naší MŠ divadlo „Tři pohádky“, které nám zpestří zimní čas. Ve třetím týdnu se uskuteční karneval na téma: Zvířátka v ZOO, na který se již moc těšíme.