MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Sluníčka

V této třídě se předškolní děti připravují na vzdělávání v základní škole. Vzdělávání probíhá dopoledne hravou formou a charakteristikou je vzbuzení zájmu dětí o učení. Snažíme se podporovat v dětech dovednosti, které předcházející čtení a psaní, předmatematické a číselné představy, komunikační a grafické dovednosti. Nezapomínáme také na rozvíjení dětského světa fantazie a tvořivosti. Během školního roku s dětmi uskutečníme krátké výlety po okolí.

Učitelky:

Andrea Kubová, Danuše Petrová

Novinky

Školní rok nám končí…

Ještě než ukončíme poslední školní měsíc a rozběhneme se na prázdniny, tak si společně dopřejeme spousty pěkných zážitků a překvapení. Vydáme se na tajný výlet za poznáním okolí našeho města. Akci ukončíme předáním dárečku všem dětem k svátku. Ke konci měsíce se rozloučíme s předškoláky, kteří odchází do školy, malou oslavou na školní zahradě.

Hodně zdraví přeje Dana a Andrea

Květen, měsíc květů

V tomto jarním období můžeme sledovat přírodu ve všech barvách, kdy stromy, keře a většina rostlin rozkvétá. Určitě si na procházkách budeme spoustu těchto rostlin pojmenovávat a říkat si jejich význam. Začátkem května nás čeká několik svátků, ale hlavně budeme oslavovat svátek matek, který připadá na 9. května a určitě připravíme malý dárek pro maminky. Po dlouhé době se scházíme v plném obsazení, proto budeme posilovat pravidla společného soužití a zároveň nezapomeneme na dodržování hygienických návyků.