MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Sluníčka

V této třídě se předškolní děti připravují na vzdělávání v základní škole. Vzdělávání probíhá dopoledne hravou formou a charakteristikou je vzbuzení zájmu dětí o učení. Snažíme se podporovat v dětech dovednosti, které předcházející čtení a psaní, předmatematické a číselné představy, komunikační a grafické dovednosti. Nezapomínáme také na rozvíjení dětského světa fantazie a tvořivosti. Během školního roku s dětmi uskutečníme krátké výlety po okolí.

Učitelky:

Andrea Kubová, Iveta Černá

Novinky

Únor sněhový

Tento měsíc budeme pokračovat v poznávání ptactva během zimy, poznávání znaků zimy včetně počasí. Probereme zimní sporty a proč je důležité sportovat vzhledem ke zdraví. Zaměříme se na vyjadřování i řeč dítěte, rozvoj fantazie, představivosti, prostorovou orientaci a plno dalších důležitých podnětů k přípravě na zápis. Rozšíříme si znalosti o lidském těle- umět části lidského těla pojmenovat, poznat jejich funkci, znát a pochopit význam smyslů, vést děti k péči o své zdraví a upozorňovat na význam osobní hygieny, ochrany před úrazem, nemocí a uvědomovat si, že se tělo časem mění a vyvíjí. Také nás čeká „Karneval – Masopust“. Přejeme klidný druhý zimní měsíc. Andrea a Iveta

Leden ledový

Kouzlo pohádek přináší další motivaci k podněcování představivosti, fantazie, vyjadřování-slovní zásobu dítěte. První pohádka po Vánocích „O 12 měsíčkách“ nastíní dětem měsíce v roce i roční období (který měsíc vládne jako první, čím se od sebe liší a který měsíc je poslední). Ježíšek dětem nadělil, a proto v souvislosti s pohádkami se zaměříme i na hračky, které děti našly pod stromečkem, který dárek je nejvíce potěšil, z čeho měly největší radost. Nesmíme ani opomenout charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu, ledu , změny v počasí, jak přežívají zimu ptáci a  lesní zvířata, zda poznáme jejich stopy, v čem se liší apod. Rozhovor o zimních sportech- jaké známe, které jsme již zkusili, proč sportujeme atd. Povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých. Také si připomeneme, jak  tři králové- Kašpar, Melichar a Baltazar, laskaví mudrci z Výhodu, obdarovali narozeného Ježíška a zpívali píseň-„Tři králové.“

Vánoční přání

„Vánoční nálada do domu se vkrádá, štěstí a lásku do srdcí vkládá. Ať Vás vždy provází na každém kroku, přes krásné Vánoce i během roku.“  Klidné SVÁTKY přejí Andrea a Iveta.