MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Sluníčka

V této třídě se předškolní děti připravují na vzdělávání v základní škole. Vzdělávání probíhá dopoledne hravou formou a charakteristikou je vzbuzení zájmu dětí o učení. Snažíme se podporovat v dětech dovednosti, které předcházející čtení a psaní, předmatematické a číselné představy, komunikační a grafické dovednosti. Nezapomínáme také na rozvíjení dětského světa fantazie a tvořivosti. Během školního roku s dětmi uskutečníme krátké výlety po okolí.

Učitelky:

Andrea Kubová, Iveta Černá

Novinky

Co nám přinese září

Do MŠ přichází některé děti poprvé. Budeme se společně seznamovat s ostatními zaměstnanci MŠ. Vytvoříme si třídní pravidla vzájemných vztahů, komunikace, chování (ve třídě, v budově, během pobytu venku…), kterými se budeme řídit každý den. Povíme si něco o prožitých prázdninách, o tom, co nás čeká, o pravidlech hygienických návyků a sebeobslužných činnostech, znát svoji značku apod. Také se zaměříme na poznávání podzimního ovoce (pojmenovat, poznat – podle chuti, vůně, hmatu, tvaru…a vědět, jaký má význam pro člověka – úprava, zpracování, uskladnění; jak ovlivňuje jeho zdraví a seznámit se s ovocnými stromy). Důležitá jsou také pravidla bezpečného chování na školní zahradě, při chůzi v okolí MŠ apod. Při společných vycházkách budeme sledovat dění ve městě, změny v přírodě v období babího léta, učit se chránit přírodu. Pěkné září přejí p.uč. Andrea a Iveta

Květen, měsíc květů

V tomto jarním období můžeme sledovat přírodu ve všech barvách, kdy stromy, keře a většina rostlin rozkvétá. Určitě si na procházkách budeme spoustu těchto rostlin pojmenovávat a říkat si jejich význam. Začátkem května nás čeká několik svátků, ale hlavně budeme oslavovat svátek matek, který připadá na 9. května a určitě připravíme malý dárek pro maminky. Po dlouhé době se scházíme v plném obsazení, proto budeme posilovat pravidla společného soužití a zároveň nezapomeneme na dodržování hygienických návyků.