MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Sluníčka

V této třídě se předškolní děti připravují na vzdělávání v základní škole. Vzdělávání probíhá dopoledne hravou formou a charakteristikou je vzbuzení zájmu dětí o učení. Snažíme se podporovat v dětech dovednosti, které předcházející čtení a psaní, předmatematické a číselné představy, komunikační a grafické dovednosti. Nezapomínáme také na rozvíjení dětského světa fantazie a tvořivosti. Během školního roku s dětmi uskutečníme krátké výlety po okolí.

Učitelky:

Andrea Kubová, Danuše Petrová

Novinky

Září- školní rok začíná

Zdravíme Vás ve školním roce 2019/20. V září se budeme seznamovat se zásadami a organizačním uspořádáním  třídy sluníček. Pokud nám počasí dovolí budeme chodit na procházky do okolí MŠ. Při činnostech ve třídě se zaměříme na upevňování kamarádských vztahů. Zaměříme se na udržování pořádku ve svých věcech i úklid v herně a třídě. Všem přejeme pěkný školní rok. Učitelky Dana a Andrea

Červen -léto začíná

V červnu budeme mít spoustu výletů, na které jsme se dlouho těšili.Den dětí jsme oslavili výletem do interaktivního muzea v Hronově. 12.6. půjdeme do divadla Dr.Čížka na představení „Muzikákly“ a 13.6. jedeme na celodenní výlet do Potštejna. 18.6. bude slavnostní pasování na školáky a 20.6. zorganizujeme pro předškoláky „Kouzelnou noc“ v MŠ. Školní rok zakončíme zmrzlinovým pohárem v Elku. Přejeme hodně sluníčka a dobré pohody.

Máj- měsíc plný květů

Na začátku měsíce května si připomeneme svátek maminek, kde si budeme povídat o jejich zaměstnání i o činnostech doma. 15.5. bude organizováno společné focení v MŠ na školní zahradě. 16.5. navštívíme divadélko na Kramolně, kde budou učinkovat děti z MŠ Kramolna a 21.5. budeme přítomni na „Námořnické pohádce“ v ZUŠ Náchod. Na konci měsíce května oslavíme společně „Dětský den“.