MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Sluníčka

V této třídě se předškolní děti připravují na vzdělávání v základní škole. Vzdělávání probíhá dopoledne hravou formou a charakteristikou je vzbuzení zájmu dětí o učení. Snažíme se podporovat v dětech dovednosti, které předcházející čtení a psaní, předmatematické a číselné představy, komunikační a grafické dovednosti. Nezapomínáme také na rozvíjení dětského světa fantazie a tvořivosti. Během školního roku s dětmi uskutečníme krátké výlety po okolí.

Učitelky:

Andrea Kubová, Iveta Černá

Novinky

Říjen v kalendáři

Pokračování v pozorování změn v přírodě, které přináší podzim. Upevňovat a rozšiřovat poznatky o ovoci, o zelenině /sklizeň ovoce, zeleniny-uchování, zpracování, úprava, příprava zahrady na zimu/, znát význam zeleniny pro zdraví lidí, co se pěstuje a sklízí na poli, v zahradě, znát technické přístroje, které napomáhají zemědělcům, sledovat podzimní počasí, chránit živou i neživou přírodu, pokračovat v poznávání listnatých stromů i keřů a ve sběru přírodnin /kaštany, žaludy, jeřabiny apod. Také děti okrajově seznámíme s lidovým svátkem –Halloween, který se slaví na konci října. Pěkný měsíc přejí Andrea a Iveta

Už jsem předškolák

Doporučení, co má zvládat předškolák:

  1. Po dítěti vyžadujeme přesnou správnou výslovnost, vedeme dítě k tomu, aby klidně a pozorně naslouchalo, vyžadujeme, aby reagovalo na zadaný úkol
  2. Zvykáme je na to, aby dohrálo započatou hru nebo dokončilo práci, vedeme je k tomu, aby uklidilo hračky, také po jídle své nádobí a příbory.
  3. UčVedeme je k tomu, aby si při hře či procházce všímalo zvířat a květin a aby se naučilo pozorovat změny kolem sebe.
  4. Učíme je pozdravit, poprosit, poděkovat, navykneme je, aby ve stejnou hodinu vstávalo, jedlo, chodilo spát.
  5. Učíme je poznávat barvy, kreslit pastelkami, malovat vodovkami, stříhat z papíru, ptáme se, co dělal(a) ve školce.
  6. Naučíme je vlastní jméno a příjmení a adresu, kde bydlí. Stejně jako jména rodičů a sourozenců, naučíme je samo se obléknout, převléknout a zavázat si tkaničky u bot.

Přišlo září

Vážení rodiče, milé děti,

vítáme Vás v novém školním roce 2022/23 a těšíme se, že spolu zažijeme spoustu nových zážitků. Budeme si hledat nové kamarády a seznámíme se s pravidly chování v naší třídě. Při vycházkách budeme pozorovat změny v přírodě a okolí naší mateřské školy. Určitě si najdeme čas na čtení pohádek, vyprávění a další aktivity. Moc se na vás těšíme, Iveta a Andrea