V tomto prvním podzimním měsíci budeme pozorovat změny na zahrádkách a zároveň se učit rozpoznávat ovoce a zeleninu, která je pro naše zdraví velice důležitá. Na procházkách si budeme všímat změny počasí a široké palety barev, které nám podzim nabízí. 8. října proběhne ukázka dravců na školní zahradě a 18. října půjdeme do divadla na představení “ Malý princ“. Ke konci měsíce vystoupí děti z naší třídy na oslavě 70. výročí založení MŠ.