Listopad 2023 v Pusinkách

V listopadu už nás zcela pohltí podzimní atmosféra. Budeme si povídat o počasí, o chystání se na zimu ve světě zvířat a rostlin. Půjdeme se podívat, jak se stromy chystají na sníh a mráz a řekneme si, co musíme připravit pro zvířátka v lese i doma, aby netrpěla nouzí....

Říjen 2023 v Pusinkách

Na říjen vyhlašujeme společné tvoření rodičů a dětí na téma „Dýně“. Zkuste dýni z „něčeho“ vytvořit, vytvarovat, nakreslit a jeden výrobek přineste do školky. Vaše výrobky nebo obrázky přineste do třídy nejpozději do 11.10.2023. Všechny výrobky budou...

Září 2023 v Pusinkách

Milé děti, vítáme Vás ve školním roce 2023/24. Od začátku září se budete seznamovat s novými kamarády, poznávat prostory MŠ, společně si budeme určovat pravidla chování ve třídě a samozřejmě si budeme hodně hrát, zpívat, číst pohádky, chodit na vycházky a poznávat...

Červen 2023 v Pusinkách

Červen, poslední školní měsíc, bude ve znamení spousty pěkných zážitků a překvapení. K dětskému dni dáme dětem zvláštní dáreček. Vydáme se na výlet do nemocnice, kde prožijí dopoledne s nemocničním klaunem. 9. června v 10 hod. nám děti z Gymnázia zahrají pohádku...

Květen 2023 v Pusinkách

V průběhu měsíce si budeme povídat o rodině a jaké má kdo povolání nebo zaměstnání. Na vycházkách budeme pozorovat přírodu a opakovat si, co už o ní víme: jména stromů, rostlin a květin. Co budeme dělat v jednotlivých týdnech si budeme říkat průběžně. 10.5. děti...