MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Berušky

Naši třídu navštěvují mladší děti. Během celého roku připravujeme i hrajeme divadelní představení pro všechny třídy ze školky. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti – hudební, pracovní i výtvarné, pohybové, předmatematické a nezapomínáme na dostatečně dlouhý pobyt venku s poznáváním přírody.

Učitelky:

Iveta Černá, Lenka Vrátilová

Novinky

Leden ledový

Rok zahájíme příchodem mudrců z Výhodu – Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří obdarovali narozeného Ježíška a společně si s nimi zazpíváme píseň.Věnovat se budeme pohádkám, probudíme u dětí cit pro dobro x zlo a vyjádříme to v kresbě postav z pohádek. Také si zahrajeme pohádku „O 12 měsíčkách“, která nastíní dětem 12 měsíců v roce, který měsíc vládne jako první, čím se od sebe liší a který vládne poslední. V posledním měsíci Ježíšek naděluje, a proto v souvislosti s pohádkami se zaměříme i na hračky, které děti našly pod stromečkem, který dárek je nejvíce potěšil, z čeho měly největší radost a co dostali další členové rodiny. Nesmíme ani opomenout charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu, ledu , změny v počasí, jak přežívají zimu ptáci a  lesní zvířata, zda poznáme jejich stopy, v čem se liší apod. Rozhovor o zimních sportech- jaké známe, které jsme již zkusili, proč sportujeme atd. Povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých.

Přejeme Všem vykročení správnou nohou a bezstarostný rok 2020. Lenička a Ivetka 😊

Přání

„Přejem Vám v žáru světel stromečku, aby láska zavítala do vašeho domečku. Na Vánoce jen spoustu radosti a v novém roce žádné starosti.“ Přejí Lenička a Ivetka

Vánoce přicházejí…

Povídali jsme si o Adventu a teď se zaměříme se na historii Vánoc- na vánoční tradice a zvyky, tradice jiných národů, poznávání vánočních vůní apod.Také přivítáme zimu-poznatky o zimním počasí a budeme rozvíjet citové vztahy k rodině-zapojíme děti do přípravy ván.aranžování pro rodiče, výroby přáníček a dárečků,ván.výzdoby, pečení cukroví, zpívání koled, přípravy Mikulášské besídky. Podíváme se také do vánočně vyzdobených výloh jednotlivých obchodů i města a návštívíme Betlémy. A protože je konec ROKU 2019, tak Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí, dlouhé rodinné ván.pohody a do NOVÉHO ROKU 2020 hlavně zdraví celé rodině, hodně radostí, a co nejméně starostí. Přejí Ivetka a Lenička.