MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Berušky

Naši třídu navštěvují mladší děti. Během celého roku připravujeme i hrajeme divadelní představení pro všechny třídy ze školky. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti – hudební, pracovní i výtvarné, pohybové, předmatematické a nezapomínáme na dostatečně dlouhý pobyt venku s poznáváním přírody.

Učitelky:

Iveta Černá, Lenka Vrátilová

Novinky

Červen sluníčkový

Čeká nás poslední měsíc před prázdninami a hned začátek měsíce patří dětem – oslavují (MDD). Určitě dětem přichystáme nějaké překvapení a budeme si o SVÁTKU DĚTÍ, O ZEMI, O SVĚTADÍLECH … povídat, tvořit, zpívat, číst apod. Také se zaměříme na zvířátka ze zoo jako poslední téma. Pokud nám bude počasí přát, a my tomu věříme 🌞, tak budeme podnikat výlety do okolí, poznávat jarní přírodu, užívat si posledního společného soužití v Beruškách, které zakončíme vzájemným loučením s překvapením. (Bližší informace ústně). Doufáme, že bude sluníčko, a že si ten poslední měsíc naplno užijeme. Pěkné dny přejí Lenička s Ivetkou.

Květen pro maminky

Začátkem května nás čeká pěkný svátek, svátek maminek, o kterým si budeme povídat a určitě připravíme překvapení pro maminky. Zaměříme se na slovo rodina a to ze všech stran – kdo patří do rodiny, jak doma pomáháme, koho musíme poslouchat apod. Budeme sledovat přírodu ve všech barvách, jak stromy, keře a většina rostlin rozkvétá a budeme je poznávat. Stále budeme opakovat pravidla, jak ve školce, tak i venku. Pokud nám bude počasí přát, tak budeme spěchat ven i na zahrádku. Hezky kvetoucí květen přejí Lenička a Ivetka

Duben čarovat budem

Už se na Vás moc těšíme, protože od pondělí 26.4.2021 se můžete vrátit do školky. Všechny úkoly, které jste poctivě plnili vezměte s sebou. Tento týden budeme čarovat, protože na konci dubna jsou „Čarodějnice“. Nebude to akce pro celou školku, pouze na třídách. Žádné masky nepotřebujete, vyrobíme si a vše nafotíme. Přejeme Vám krásný konec víkendu a v pondělí ve školce. Lenička a Ivetka