MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Berušky

Naši třídu navštěvují mladší děti. Během celého roku připravujeme i hrajeme divadelní představení pro všechny třídy ze školky. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti – hudební, pracovní i výtvarné, pohybové, předmatematické a nezapomínáme na dostatečně dlouhý pobyt venku s poznáváním přírody.

Učitelky:

Danuše Petrová, Lenka Vrátilová

Novinky

Třída plná kamarádů.

„Sešli jsme se tady znova, čeká nás tu parta nová. Máme se tu všichni rádi, jsme tu dobří kamarádi.“

Budeme se seznamovat s prostředím třídy, se jmény kamarádů a adaptovat se na organizaci v MŠ. Vytvoříme si pravidla společného soužití a zaměříme se na dodržování hygienických návyků. Při vycházkách do přírody si budeme povídat o změnách, které se v tomto ročním období dějí. Těšíme se na spolupráci Dana a Lenka

Červen sluníčkový

Čeká nás poslední měsíc před prázdninami a hned začátek měsíce patří dětem – oslavují (MDD). Určitě dětem přichystáme nějaké překvapení a budeme si o SVÁTKU DĚTÍ, O ZEMI, O SVĚTADÍLECH … povídat, tvořit, zpívat, číst apod. Také se zaměříme na zvířátka ze zoo jako poslední téma. Pokud nám bude počasí přát, a my tomu věříme 🌞, tak budeme podnikat výlety do okolí, poznávat jarní přírodu, užívat si posledního společného soužití v Beruškách, které zakončíme vzájemným loučením s překvapením. (Bližší informace ústně). Doufáme, že bude sluníčko, a že si ten poslední měsíc naplno užijeme. Pěkné dny přejí Lenička s Ivetkou.

Květen pro maminky

Začátkem května nás čeká pěkný svátek, svátek maminek, o kterým si budeme povídat a určitě připravíme překvapení pro maminky. Zaměříme se na slovo rodina a to ze všech stran – kdo patří do rodiny, jak doma pomáháme, koho musíme poslouchat apod. Budeme sledovat přírodu ve všech barvách, jak stromy, keře a většina rostlin rozkvétá a budeme je poznávat. Stále budeme opakovat pravidla, jak ve školce, tak i venku. Pokud nám bude počasí přát, tak budeme spěchat ven i na zahrádku. Hezky kvetoucí květen přejí Lenička a Ivetka