MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Berušky

Naši třídu navštěvují mladší děti. Během celého roku připravujeme i hrajeme divadelní představení pro všechny třídy ze školky. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti – hudební, pracovní i výtvarné, pohybové, předmatematické a nezapomínáme na dostatečně dlouhý pobyt venku s poznáváním přírody.

Učitelky:

Danuše Petrová, Lenka Vrátilová

Novinky

Barevný říjen

Na toulkách podzimní přírodou budeme pozorovat práci na zahrádkách, dozrávání ovoce a sklizeň zeleniny. Od začátku října vyhlašujeme akci – společné tvoření rodičů a dětí na téma: Dýně součást podzimu. Vašimi výrobky si vyzdobíme vstupní halu mateřské školy. Celé tvoření vyvrcholí společnou akcí na školní zahradě s názvem ,,Dýňojáda“ . Po celý měsíc se chceme radovat z krás podzimu a užívat si pěkného počasí, dokud to jde.

Krásné dny a hodně zdraví přejí Dana a Lenka.

Září – právě začínáme

Na začátku školního roku nás čekají samé nové věci. Budeme si spolu všichni hrát a seznamovat se s novými hračkami, kamarády i s novým prostředím. Naučíme se uklízet hračky na své místo, převlékat se na vycházku, správně stolovat a dodržovat třídní pravidla. Na vycházce musíme dodržovat bezpečnostní pravidla a samozřejmě nás čeká plno her a zábavy. Šťastné vykročení do školního roku 2023/2024 vám přejí třídní učitelky Dana a Lenka.🙂

Červen – končí školní rok

Na začátku měsíce společně oslavíme svátek dětí. Pokud nám to počasí dovolí, chtěli bychom pořádat delší vycházky do přírody a okolí naší mateřské školy. Pozorovat drobné živočichy, květiny a stromy a také si připomenout pravidla bezpečnosti při pohybu po veřejných komunikacích. Určitě navštívíme Náchodský zámek a jeho obnovený park. Rozloučíme se na konci měsíce, posezením u zmrzlinového poháru.

Krásné léto a hodně pohody vám všem přeje Dana a Lenka.