MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Berušky

Naši třídu navštěvují mladší děti. Během celého roku připravujeme i hrajeme divadelní představení pro všechny třídy ze školky. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti – hudební, pracovní i výtvarné, pohybové, předmatematické a nezapomínáme na dostatečně dlouhý pobyt venku s poznáváním přírody.

Učitelky:

Danuše Petrová, Lenka Vrátilová

Novinky

Prosinec, zima už je tu.

Konečně k nám zavítal jeden z nejkrásnějších měsíců v roce, na který se určitě všichni těšíme. Příští týden 6.12. k nám přijde „Mikuláš s Čertem“ a snad nám přinesou i kousek vánoční atmosféry. Dále se budeme starat o ptáčky, kterým sypeme pravidelně potravu do krmítka. Pokud vydrží i sněhová nadílka, určitě využijeme příležitost k zimním radovánkám a pak už budeme vyhlížet vánoční svátky s nadílkou od Ježíška.

Pěkné Vánoce a hodně zdraví do nového roku vám přejí

Dana a Lenka

Listopad, lísteček mi na dlaň spad.

Na začátku měsíce uctíme svátek zesnulých „Dušičky“ a vysvětlíme si tradici tohoto významného dne. Na vycházkách budeme pozorovat změny počasí a sledovat barevnost podzimu. Současně si povíme o přípravách zvířátek na zimní období a co je pro ně důležité.11. listopadu se budeme těšit na příjezd sv. Martina, který nám možná přiveze i první sněhovou nadílku ( uvidíme :-)). Krásný podzim přejí Dana a Lenka

 

Říjen-přichází podzim

V podzimních dnech budeme více pečovat o své zdraví. Dopřejeme si hodně vitamínů z ovoce a zeleniny, které se v tomto období právě sklízí. Nezapomeneme ani na zvířátka, pro které budeme sbírat kaštany a žaludy, které se pak odvezou do hájovny. Zaměříme se na prohlubování hygienických návyků pro ochranu zdraví nás všech. Pokud nám zafouká vítr, rádi ho využijeme na pouštění draků.

Pohodový podzim přejí Dana a Lenka