MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Berušky

Naši třídu navštěvují mladší děti. Během celého roku připravujeme i hrajeme divadelní představení pro všechny třídy ze školky. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti – hudební, pracovní i výtvarné, pohybové, předmatematické a nezapomínáme na dostatečně dlouhý pobyt venku s poznáváním přírody.

Učitelky:

Iveta Černá, Lenka Vrátilová

Novinky

Leden ledový

Kouzlo pohádek, které nás provázelo během Vánoc přináší motivaci k vyjadřování i řeči dítěte. Probudíme u dětí cit pro spravedlnost a pravdu, soucit, dobro x zlo. Zahrajeme si  pohádku „O 12 měsíčkách“, která nastíní dětem 12 měsíců v roce, který měsíc vládne jako první a který poslední. Hned na začátku roku dětem povolíme si přinést jednu hračku do školky, kterou dostaly od Ježíška, proč je nejvíce potěšila, z čeho měly největší radost. Nezapomeneme na charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu, ledu, změny v počasí, jak přežívají zimu ptáci a lesní zvířata, zda poznáme jejich stopy, v čem se liší apod. Rozhovor o zimních sportech- jaké známe, které jsme již zkusili, proč sportujeme atd. Povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých. Také si připomeneme, jak  tři králové- Kašpar, Melichar a Baltazar, laskaví mudrci z Východu, obdarovali narozeného Ježíška a zpívali píseň-„Tři králové“ a 5.1.2021 nás určitě navštíví.

Prosinec bílý

Zaměříme se na historii vánoc- na vánoční tradice a zvyky, poznávání vánočních vůní, vánoční trhy apod.. Děti získají také poznatky o zimním počasí, o časových pojmech-( Advent, adventní kalendář, Betlém…) a také budeme podporovat citové vztahy k rodině. Zapojíme děti do výzdoby třídy, výroby přáníček, zpívání koled, přípravy Mikulášského zpívání pro čerty a nějaké překvapení pro rodiče, ať se máte na co těšit. Podíváme se také do vánočně vyzdobených výloh jednotlivých obchodů, zejména do zahradnictví, kde budeme poznávat ván.květiny. A když budeme hodní, tak nás navštíví JEŽÍŠEK, na kterého se moc těšíme.

Listopad je tu

Zaměříme se na charakteristiku podzimního počasí, povídání si o správném oblékání vzhledem k počasí, jak se přichystat na zimní období, učit se vnímat přírodu a sledovat přenádherné barvy podzimu. Upevnit si názvy listnatých stromů-barevnost, tvar, velikost, rozdílnost listů i plodů. Seznámit děti s ptáky-co na zimu odlétají, se zvířaty, které v lese žijí a hovořit o tom, jak jim před zimou můžeme pomoci. Seznámíme se s jednotlivými svátky v tomto měsíci /Dušičky-proč se slaví svátek zesnulých a Svatý Martin. Budeme také prohlubovat poznatky z bezpečnosti- chůze ve dvojicích, správné přecházení apod.