MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Berušky

Naši třídu navštěvují mladší děti. Během celého roku připravujeme i hrajeme divadelní představení pro všechny třídy ze školky. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti – hudební, pracovní i výtvarné, pohybové, předmatematické a nezapomínáme na dostatečně dlouhý pobyt venku s poznáváním přírody.

Učitelky:

Danuše Petrová, Lenka Vrátilová

Novinky

Červen – končí školní rok

Na začátku měsíce společně oslavíme svátek dětí. Pokud nám to počasí dovolí, chtěli bychom pořádat delší vycházky do přírody a okolí naší mateřské školy. Pozorovat drobné živočichy, květiny a stromy a také si připomenout pravidla bezpečnosti při pohybu po veřejných komunikacích. Určitě navštívíme Náchodský zámek a jeho obnovený park. Rozloučíme se na konci měsíce, posezením u zmrzlinového poháru.

Krásné léto a hodně pohody vám všem přeje Dana a Lenka.

Květen-lásky čas

V tomto jarním měsíci si budeme všímat rozkvetlé přírody, sledovat odstíny barev, které nám příroda nabízí. 10.5. společně oslavíme svátek maminek a v měsíci lásky budeme posilovat mezilidské vztahy. Na konci měsíce května plánujeme školní výlet do Třebechovic, kde navštívíme muzeum a skanzen. Důležité informace k výletu budou vyvěšeny na nástěnce.

Krásný měsíc plný pohody a lásky přejí Dana a Lenka.

Aprílový duben

Na začátku měsíce oslavíme Velikonoce, jako tradiční svátek. Naučíme se koledy, vyrobíme velikonoční přání a samozřejmě si povíme o významu tohoto svátku. Na vycházkách budeme poznávat jarní květiny a poslouchat zpěv ptáčků. Připomeneme si ochranu zdraví a dodržování bezpečnosti při pohybu na silnicích a dopravních hřištích. Koncem měsíce budeme na naší zahradě pálit  ,,Čarodějnice“.

Hodně sluníčka v dubnu vám přeje

Dana a Lenka