MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Berušky

Naši třídu navštěvují mladší děti. Během celého roku připravujeme i hrajeme divadelní představení pro všechny třídy ze školky. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti – hudební, pracovní i výtvarné, pohybové, předmatematické a nezapomínáme na dostatečně dlouhý pobyt venku s poznáváním přírody.

Učitelky:

Iveta Černá, Lenka Palečková

Novinky

Květen všechno kvete

Začátkem měsíce si připomeneme svátek maminek – bude zpívat, vyrábět a povídat si o těch nejbližších. Připomeneme si také svátek 8.5.Pokud bude počasí krásné, určitě budeme chodit na delší procházky do přírody a poznávat vše, co kvete, co se rodí apod..Půjdeme se podívat na zámek a podnikat další kratší výlety. VždyVás budeme informovat. Lenička a Ivetka

Duben

Aprílové počasí nám snad dovolí chodit už více do přírody. Prosíme rodiče, aby přizpůsobili oblečení jarnímu počasí, děkujeme.
V tomto měsíci si budeme povídat hlavně o jaru, o zvířatech a mláďatech, také si připomeneme svátky Velikonoční a na konci měsíce nás čeká pálení čarodějnic. Duben je též měsíc bezpečnosti, proto nás navštíví příslušníci policie a my se půjdeme podívat na záchranou stanici v Náchodě.
Krásné jarní dny přeje učitelka Lenka a Iveta

Poděkování

Děkujeme rodičům ze třídy Berušek, kteří na nás myslí,tím,že věnují dětem hračky, stavebnice nebo výtvarné potřeby – kalendáře, papíry, pastelky, různé nasbírané pomůcky – ruličky apod. Vše využijeme a moc děkujeme. Lenička, Ivetka a děti z Berušek.😊