MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Berušky

Naši třídu navštěvují mladší děti. Během celého roku připravujeme i hrajeme divadelní představení pro všechny třídy ze školky. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti – hudební, pracovní i výtvarné, pohybové, předmatematické a nezapomínáme na dostatečně dlouhý pobyt venku s poznáváním přírody.

Učitelky:

Danuše Petrová, Lenka Vrátilová

Novinky

Duben – Apríl

S příchodem jara a teplejšího počasí budeme pozorovat rozkvetlou přírodu. Postupně se naučíme pojmenovat názvy domácích zvířátek a jejich mláďat. Připomeneme si také bezpečné chování na silnici, které je pro nás důležité při jízdě na kole či koloběžce. Ve čtvrtek 4.4. půjdeme do kina. Na konci měsíce se sejdeme na školní zahradě při pálení ,,Čarodějnice“.

Hezké a slunečné dny přejí Dana a Lenka.

Březen – měsíc knihy

V březnu navštívíme městskou knihovnu a povíme si, jak správně zacházet s knihou. Knihy nás provází celý život a najdeme v nich mnoho vědomostí a krásy, přestože už žijeme v době internetu. Budeme pozorovat jarní přírodu a naučíme se názvy některých jarních kytiček a narozených zvířecích mláďat. Povíme si také důležité věci o našem těle, jak se o něho dobře starat  a být zdraví a v pohodě. Na konci měsíce oslavíme svátky jara – Velikonoce.

Krásný a pohodový březen přejí Dana a Lenka.

Únor bílý…

Je před námi nejkratší měsíc v roce, ale přesto se něco nového naučíme a užijeme si také spoustu zábavy. Budeme se zdokonalovat v pohybových dovednostech, zopakujeme si poznatky o zimní přírodě a o životě zvířátek a ptáčků v tomto nepříznivém období. Oslavíme svátek svatého Valentína (14.2.) a také si připomeneme tradici Masopustu – Karnevalu. V naší MŠ bude Hastrmanský karneval 21.2. ( víly, vodníci…). Od 26.2. – 4.3. jsou v našem kraji jarní prázdniny.

Přejeme hodně zdraví a dobré nálady Dana a Lenka.