MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Berušky

Naši třídu navštěvují mladší děti. Během celého roku připravujeme i hrajeme divadelní představení pro všechny třídy ze školky. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti – hudební, pracovní i výtvarné, pohybové, předmatematické a nezapomínáme na dostatečně dlouhý pobyt venku s poznáváním přírody.

Učitelky:

Iveta Černá, Lenka Palečková

Novinky

Březen je tu

Příliš teplo sice ještě nebývá a občas se nám zima připomene ještě mrazem, ale sem tam nám jaro pošle milý pozdrav- krásný den s modrou oblohou a sluníčkem, které vytahuje svými paprsky ze země sněženky i bledule. Budeme pozorovat počasí a první jarní znaky. Prohloubíme si poznatky o základních podmínkách pro existenci života – o slunci a také budeme poznávat první jarní květiny. Rozloučíme se s paní zimou Morenou a přivítáme první jarní den. Měsíc březen ukončíme přípravou na nejvýznamnější svátky jara- Velikonoce.

Poděkování

Děkujeme rodičům na výtvarný i pracovní materiál, za suché pečivo pro zvěř, za hračky, které již nevyužijete a hlavně za to, že na nás myslíte. Děkujeme. Lenička a Ivetka

Bílý únor

V tomto měsíci si povíme něco o ptactvu a lesní zvěři v zimě, probereme další znaky zimy, rozšíříme si znalosti o lidském těle – umět části lidského těla pojmenovat, poznat jejich funkci, znát a pochopit význam smyslů, vést děti k péči o své zdraví a upozorňovat na význam osobní hygieny, ochrany před úrazem, nemocí. Nezapomeneme ani na rozvoj řeči a správné výslovnosti – zimní říkadla, básně, písně a vše spojíme v pohyb.Také nás čeká karneval, který bude mít název „Pejsek a kočička“. Děti mohou mít masku libovolnou. Pokud bude sníh, tak budeme pokračovat v lopatění na ŠZ.