MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Berušky

Naši třídu navštěvují mladší děti. Během celého roku připravujeme i hrajeme divadelní představení pro všechny třídy ze školky. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti – hudební, pracovní i výtvarné, pohybové, předmatematické a nezapomínáme na dostatečně dlouhý pobyt venku s poznáváním přírody.

Učitelky:

Iveta Černá, Lenka Vrátilová

Novinky

Listopad-lísteček už …

Zaměříme se na znaky podzimního počasí, povídání si o správném oblékání vzhledem k počasí, jak se přichystat na zimní období a sledovat přenádherné barvy podzimu. Upevnit si názvy listnatých stromů-barevnost, tvar, velikost, rozdílnost listů i plodů. Seznámit děti s ptáky-co na zimu odlétají, se zvířaty, které v lese žijí a hovořit o tom, jak jim před zimou můžeme pomoci. Pozorovat proudění vzduchu-pouštění draka, vlaštovek, v jakou stranu vítr fouká- pouštění javor.vrtulek. Seznámíme se s jednotlivými svátky v tomto měsíci /Dušičky-proč se slaví svátek zesnulých, Svatý Martin…/ a podnikneme několik výletů za zvířátky. Budeme také prohlubovat poznatky z bezpečnosti- chůze ve dvojicích, správné přecházení, procvičovat pojmy vpravo a vlevo apod. Přejeme pěkný měsíc. Lenka a Iveta

Po září říjen přichází

Budeme pokračovat v poznávání hub jedlých i nejedlých, jehličnatých i listnatých stromů a pozvolna přejdeme na  poznávání podzimního ovoce i ovocných stromů v zahradách, umět ovoce správně pojmenovat, zaměřit se na rozdíly a na vývoj plodu /od pecky až k plodu/, vědět o významu ovoce pro člověka, jak ovlivňuje jeho zdraví, co vše můžeme s ovocem udělat a proč, také rozvíjet u dětí smyslové vnímání, řečové schopnosti a dovednosti. Zaměříme se na to, jak se připravují zvířátka na zimu, co pro ně můžeme udělat a nezapomínat na základní pravidla slušného chování ve školce i v přírodě.

Po prázdninách přišlo září

Vítáme všechny“ Beruškové“ děti a jejich nové kamarády i rodiče v novém školním roce 2019/2020. Přejeme, aby se dětem ve školce líbilo a domů odcházely s úsměvem. První týdny si budeme hrát, zpívat, povídat, číst pohádky a poznávat přírodu i ŠZ. Pokud budeme mít jakékoliv dotazy, ptejte se.Těší se učitelky Lenka a Ivetka