MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Berušky

Naši třídu navštěvují mladší děti. Během celého roku připravujeme i hrajeme divadelní představení pro všechny třídy ze školky. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti – hudební, pracovní i výtvarné, pohybové, předmatematické a nezapomínáme na dostatečně dlouhý pobyt venku s poznáváním přírody.

Učitelky:

Iveta Černá, Lenka Vrátilová

Novinky

Končí září říjen přichází

Pokračování v pozorování změn v přírodě, které přináší podzim. Upevňovat a rozšiřovat poznatky o ovoci /sklizeň ovoce, zeleniny- uchování, zpracování, úprava, příprava zahrady na zimu/, znát význam ovoce pro zdraví lidí, co se pěstuje v zahradě, sledovat podzimní počasí, chránit živou i neživou přírodu, pokračovat v poznávání listnatých stromů a ve sběru přírodnin/kaštany, žaludy…Také děti okrajově seznámíme s lidovým svátkem –Halloween, který se slaví na konci října.

V září s úsměvem na tváři

Vítáme všechny“ Beruškové“ děti a jejich nové kamarády i rodiče v novém školním roce 2020/2021. Přejeme, aby se dětem ve školce líbilo a domů odcházely s úsměvem. První týdny si budeme hrát, zpívat, povídat, číst pohádky a poznávat přírodu i ŠZ. Pokud budeme mít jakékoliv dotazy, ptejte se.Těší se učitelky Lenka a Ivetka

Červen červený

Tento měsíc dozrávají třešně, překrásně kvete celá příroda a všichni se těší na léto. I přes veškeré trampoty, které nám vše stížily, tak pokračujeme ve vzdělávání a budeme se věnovat přírodě, nejenom poznávání, ale i cestování. Povíme si, jak cestovat a s kým, na co si dát pozor, co potřebujeme s sebou apod. Přírody si také budeme užívat hlavně na ŠZ.