MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Berušky

Naši třídu navštěvují mladší děti. Během celého roku připravujeme i hrajeme divadelní představení pro všechny třídy ze školky. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti – hudební, pracovní i výtvarné, pohybové, předmatematické a nezapomínáme na dostatečně dlouhý pobyt venku s poznáváním přírody.

Učitelky:

Danuše Petrová, Lenka Vrátilová

Novinky

Září v Beruškách

Vítáme vás všechny v novém školním roce 2022-2023. V září se budeme seznamovat s novými kamarády a se všemi, kteří se starají o naši školku. Naučíme se pravidla naší třídy, ale hlavně si budeme hrát, povídat, kreslit, zpívat a mnoho dalších věcí, které nám zpříjemní společně prožité dny.

Klidný a pohodový nástup do MŠ vám přejí Dana a Lenka!

Červen – vítej léto!

Na začátku měsíce společně oslavíme Mezinárodní den dětí. Pěkné letní počasí využijeme k poznávání zákoutí našeho města.  Řekneme si nějaké zajímavosti o historii náchodského zámku a zároveň  průběžně sledovat rekonstrukci zámeckého parku. 8.6. pojedeme autobusem na výlet za zvířátky do zámecké obory v Častolovicích. Zopakujeme si různé druhy dopravních prostředků, kde se pohybují kdo je řídí a jak se v nich správně chovat. Celý měsíc si bezvadně užijeme a budeme se těšit na prázdniny.

Krásné a pohodové léto přejí Dana a Lenka🐞🍀🌞

Květen, lásky čas.

V tomto krásném jarním měsíci budeme upevňovat nejen vztah k přírodě, ale i k sobě navzájem. Nezapomeneme na naše maminky, kterým připravíme 12.5. oslavu jejich svátku. Nadále budeme pomáhat novým kamarádům se začleněním do našeho kolektivu. V MŠ proběhnou v tomto měsíci různé akce, o kterých vás budeme včas informovat.

Hodně lásky a pohody přejí Dana a Lenka