MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Berušky

Naši třídu navštěvují mladší děti. Během celého roku připravujeme i hrajeme divadelní představení pro všechny třídy ze školky. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti – hudební, pracovní i výtvarné, pohybové, předmatematické a nezapomínáme na dostatečně dlouhý pobyt venku s poznáváním přírody.

Učitelky:

Danuše Petrová, Lenka Vrátilová

Novinky

Květen, lásky čas.

V tomto krásném jarním měsíci budeme upevňovat nejen vztah k přírodě, ale i k sobě navzájem. Nezapomeneme na naše maminky, kterým připravíme 12.5. oslavu jejich svátku. Nadále budeme pomáhat novým kamarádům se začleněním do našeho kolektivu. V MŠ proběhnou v tomto měsíci různé akce, o kterých vás budeme včas informovat.

Hodně lásky a pohody přejí Dana a Lenka

Barevný Duben

V dubnu se již všichni těšíme na více sluníčka a s tím spojené změny přírody. Určitě si budeme povídat o zvířátkách a jejich mláďatech, která se na jaře rodí. Oslavíme Velikonoce, seznámíme se s tradicemi, které tento významný svátek doprovází. Na konci měsíce se budeme těšit na „pálení čarodějnic“ na školní zahradě. Pěkné slunečné dny přeji Dana a Lenka

 

Březen a začíná jaro.

V prvním jarním měsíci budeme klást důraz na poznání lidského těla a jeho fungování. Součástí výuky bude poznání pěti základních smyslů, jejich využívání a funkci. Souběžně se zaměříme na ochranu zdraví a dodržování hygieny. Na vycházkách budeme pozorovat změny přírody, ukážeme si první kytičky, které na jaře vykvétají. Ke konci měsíce se rozloučíme se zimním obdobím vynášením Moreny.

Pěkné jarní pozdravení od Dany a Lenky.