Doporučení ke vzdělání předškoláků.

V tomto měsíci zřejmě strávíme čas v domácím prostředí, proto vám nabízíme návrhy činností, které by dětem přispěly k rozvoji dovedností a znalostí pro snadnější vstup do ZŠ. Co by mělo dítě umět Po dítěti vyžadujeme jasnou a přesnou výslovnost. Vedeme dítě k tomu,...

MŠ uzavřena

Vážení rodiče,  dle usnesení vlády ČR bude od 1. 3. do 19. 3. 2021 mateřská škola uzavřena. Strava bude dětem odhlášena a úplata se po tuto dobu nebude hradit. Pro děti s povinným předškolním vzděláváním bude na webových stránkách školy připravena tematická nabídka...

Poděkování

Vedení MŠ touto cestou ještě jednou moc děkuje panu truhláři (Náchod Branka) M.Jirouškovi za sponzorský dar pro naší MŠ – hračky v hodnotě 5000,-Kč.

Karneval

Vzhledem ke covidové situaci bude karneval letos na jednotlivých třídách. Masky dětem nepřipravujte. Podrobné informace u učitelek na každé třídě.

Únor bílý

Hurá jsme tu po nemoci zpět a těšíme se, až Vás všechny zase uvidíme.Vzhledem ke covidové situaci budeme mít karnevalový týden od 8.2. -12.2. pouze ve třídě. Našim dětem nemusíte připravovat žádné masky, vše pro děti připravíme. Příští týden si budeme povídat o...