Záchranáři

Od pondělí 8.dubna do pátku 12.dubna během vycházky navštívíme s dětmi záchranou zdravotní službu v Náchodě, aby se děti dozvěděly základní informace o první pomoci. Pondělí – Včeličky, Berušky; úterý – Pusinky; ve středu – Sluníčka a v pátek –...

Kino

Ve středu 3.dubna 2019 jdou všechny děti z MŠ do kina Vesmír na pásmo pohádek. Na jednotlivých třídách p.uč.vybírají 18,-Kč/ dítě. Děkujeme

Duben

Aprílové počasí nám snad dovolí chodit už více do přírody. Prosíme rodiče, aby přizpůsobili oblečení jarnímu počasí, děkujeme. V tomto měsíci si budeme povídat hlavně o jaru, o zvířatech a mláďatech, také si připomeneme svátky Velikonoční a na konci měsíce nás čeká...

Poděkování

Děkujeme rodičům ze třídy Berušek, kteří na nás myslí,tím,že věnují dětem hračky, stavebnice nebo výtvarné potřeby – kalendáře, papíry, pastelky, různé nasbírané pomůcky – ruličky apod. Vše využijeme a moc děkujeme. Lenička, Ivetka a děti z...

Morena

Ve čtvrtek 21.3.2019 dopoledne se u řeky Metuje rozloučíme s paní zimou Morenou a za zpěvu písní přivítáme jaro.