Září 2019 v Pusinkách

Milé děti, vítáme Vás ve školním roce 2019/20. Od začátku září se budete seznamovat s novými kamarády, poznávat prostory MŠ, společně si budeme určovat pravidla chování ve třídě a samozřejmě si budeme hodně hrát, zpívat, číst pohádky, chodit na vycházky a poznávat...

Začínáme 2019/2020

„Do školky zase půjdeme, potichoučku budeme. Nebudeme plakati, raději hezky zpívati. Společně si budeme hrát a pak všechno budeme znát.“ Vítáme všechny rodiče a jejich děti ve školním roce 2019/2020. Přejeme klidný školní rok s úsměvem na tváři. Kolektiv...

Po prázdninách přišlo září

Vítáme všechny“ Beruškové“ děti a jejich nové kamarády i rodiče v novém školním roce 2019/2020. Přejeme, aby se dětem ve školce líbilo a domů odcházely s úsměvem. První týdny si budeme hrát, zpívat, povídat, číst pohádky a poznávat přírodu i ŠZ. Pokud...

Září- školní rok začíná

Zdravíme Vás ve školním roce 2019/20. V září se budeme seznamovat se zásadami a organizačním uspořádáním  třídy sluníček. Pokud nám počasí dovolí budeme chodit na procházky do okolí MŠ. Při činnostech ve třídě se zaměříme na upevňování kamarádských vztahů. Zaměříme se...

Stačí jen krok a je tu nový školní rok

Vítáme vás všechny v novém školním roce.Pro každého je to nový začátek a my se budeme snažit vám ho udělat co nejzajímavější, nejpestřejší a plný úsměvů a nových zážitků a poznání.V prvních dnech si budeme na sebe zvykat, poznávat nové kamarády, prostředí školky a...