MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Novinky

Nezapomeňte taktéž sledovat náš kalendář akcí.

r

Seznam přijatých dětí 2020

Společné

Včeličky

Berušky

Kačenky

Sluníčka

Pusinky

Školní akce

Všechny mimoškolní akce (divadla, kina…) jsou zatím do odvolání paní ředitelky Mgr. A.Dušánkové pozastaveny z důvodu bezpečí Vašich dětí, pedagogů i dalších zaměstnanců (covid19). Různé aktivity pro děti budou probíhat pouze v rámci MŠ, které bude zajišťovat ředitelka MŠ a další pedagogové. Pro nás je nejdůležitější zdraví Vašich dětí i nás všech dospělých. Děkujeme za pochopení.

Vítáme září

„Milé děti jsme tu zas, vítáme Vás mezi nás.Budeme si spolu hrát a společně se smát.“ Vítáme všechny rodiče a jejich děti ve školním roce 2020/2021 a přejeme klidný školní rok plný úsměvu a radosti. Kolektiv MŠ

Informace COVID-19

Informace pro zákonné zástupce dětí:

  • pobyt dětí v MŠ je bez roušek
  • děti vybavit jednou čistou rouškou zabalenou v sáčku (uložit v šatně k náhradnímu oblečení)
  • v případě znemožnění osobní přítomnosti dětí v MŠ (karanténa, mimořádná opatření) nastane „distanční vzdělávání“, týká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání
  • MŠ dodržuje zásady osobní a provozní hygieny, hygienická pravidla a standard úklidu
  • ŠJ dodržuje zásady správné výrobní a hygienické praxe, základní hygienická pravidla

Hygienická a protiepidemická pravidla od 1. 9. 2020 pro osoby vstupující do budovy MŠ:

  • do budovy školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění
  • po vstupu do budovy si každá osoba vydezinfikuje ruce
  • dítě přivede a vyzvedne „jedna“ osoba (omezení pohybu většího počtu osob ve škole)
  • nevstupovat do třídy, vyčkat příchodu paní učitelky u dveří do třídy
  • v areálu školy (budova, zahrada) se osoby pohybují na nezbytně nutnou dobu

Adaptace nových dětí

Zveme nové děti a jejich rodiče na adaptační týden, od pondělí 24. 8. do pátku 28. 8. 2020, na školní zahradu od 9.30do 11.00 hodin (vstup boční branou). Za bezpečnost dítěte v adaptačním týdnu v areálu MŠ zodpovídá zákonný zástupce dítěte. Určitě se přijďte podívat, těšíme se na Vás.

Co udělat pro dobrou adaptaci

Pozvání zák.zástupců nově přijatých dětí

Setkání zákonných zástupců nově přijatých dětí od 1.9.2020, se koná v úterý 25.8.2020 v 15,00 hodin v mateřské škole. Prosíme všechny nové zákonné zástupce, aby přišli včas a bez dětí. Děkujeme a těšíme se na Vás.

Prázdninové léto …

„Už se těším na prázdniny,každý rok je trochu jiný.Kampak letos -kdo to ví? K babičce a dědovi,chytat kapry u rybníka,hrát si s dětmi na vodníka,sjíždět řeky, zlézat skály,ať sluníčko hřeje, pálí …🌞“ Krásné prázdniny, plné sluníčka, hodně zážitků i odpočinku přeje kolektiv MŠ.

Pasování na školáky

Ve středu 17.6. v 15,00 hodin na ŠZ se koná akce pro předškoláky, kteří po prázdninách nastupují do ZŠ. Bližší informace u učitelek na třídách.

Svátek dětí

Zábavné dopoledne pro děti z MŠ. Soutěžení, plnění úkolů na ŠZ, odměna včetně medaile.

Malý architekt

Vzdělávací akce pouze pro předškolní děti během dopoledne. /Viz.kalendář/

Informace pro zákonné zástupce

Pokud se rozhodnete pro příchod dítěte do Mateřské školy, Náchod, Komenského 301 v dalších dnech, vždy si den předem do 12:30 hodin přihlaste stravné ve školní jídelně – tel. č. 499 110 222 (pondělí – pátek 6:00-14:30).

Zobrazit celé oznámení