MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Včeličky

Do této třídy jsou přijaty děti věkově mladší. Zaměřujeme se na hudbu – dovednost čistého zpěvu skupinově i sólově, zvládání rytmizace s pohybem, poznávání hudebních nástrojů apod. Také dopoledne neopomíjíme rozvíjení vzdělávacích činností – pohybových, pracovních i výtvarných, předmatematických, rozumových. Uskutečňujeme i výlety za poznáním přírody v okolí MŠ.

Učitelky:

Irena Horvatová, Eva Rezková

Novinky

Květen lásky čas

Měsíc květen je měsícem lásky a květů, takže hned zkraje začneme rodinou a svátkem matek, budeme si povídat o svých nejbližších i povolani dospělých.15.5. nás čeká focení trid, tyden  potom dicadlo v Beranku, výlety do přírody, pozorování a zkoumání přírody.

Velikonoce jsou za dveřmi

Aprílový měsíc duben začneme zvesela pohádkami v kině Vesmír ve středu 3.- Pásmem pohádek.Budeme pozorovat přírodu jak se probouzí a mění s příchodem jara,jak vše kvete,hýří barvami- rostliny, květiny,stromy,keře.Při vycházkách budeme pozorovat práci a změny na zahrádkách v okolí školky a budeme se připravovat na jarní svátky- Velikonoce, nejen nácvikem besídky k 11.4.Na konci měsíce tradičně budeme čarovat na školní zahradě, soutěžit a pálit čarodějnice.

Březen,za kamna vlezem

Měsíc březen začneme netradičně, první den nás přijdou navštívit masopustní maškary z Déčka. Prvni týden si spousta dětí bude užívat jarní prázdniny, ale hned poté si budeme povídat o domacích zvířatech, jejich mláďatech,jak žijí, co jí a společně s nimi se budene těšit na jaro a na velikonoční besídku.