MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Včeličky

Do této třídy jsou přijaty děti věkově mladší. Zaměřujeme se na hudbu – dovednost čistého zpěvu skupinově i sólově, zvládání rytmizace s pohybem, poznávání hudebních nástrojů apod. Také dopoledne neopomíjíme rozvíjení vzdělávacích činností – pohybových, pracovních i výtvarných, předmatematických, rozumových. Uskutečňujeme i výlety za poznáním přírody v okolí MŠ.

Učitelky:

Irena Horvatová, Eva Rezková

Novinky

Únor bílý nás posílí

Během měsíce února si snad konečně budeme užívat pravého zimního počasí, povídat si o něm, zpívat, tvořit a poznávat – jak se oblékáme, o zimních sportech, zdraví a lidském těle. V týdnu 20.-24.2. jsou jarní prázdniny a po nich nás čeká Karnevalový týden plný her a zábavy i společného Karnevalu celé školky.

Moc se na vše těší Irenka a Evička

Leden

Nejdříve vám všem přeje krásný a pohodový začátek nového roku, hodně zdraví a štěstí, ať se máte, jak si jen přejete! Moc se na dětičky v novém roce těšíme, popovídáme si o vánocích, jaké dárečky jim udělaly největší radost, jaká pohádka se jim nejvíce líbila. Připomeneme si například pohádku tématickou,, O dvanácti měsíčkách“. Domluvíme se, aby nám přinesli nějaký ten dárek ukázat. Hned první týden nás navštíví Tři králové, o kterých už jsme si povídali před vánoci. Uvidíme, jak nám bude počasí přát se sněhovou nadílku, abychom si mohli nejen povídat o zimních sportech, zimním oblečení, počasí a životu zvířat volně žijících a ptactva v tomto období, ale také si náležitě všech těch zimních radovánek a krás naplno užívat.

Krásný leden přejí p.uč. Irenka a Evička

Prosinec a Vánoce jsou tu

První týden nás hned v pondělí navštíví Mikuláš s andělem a čertíky a celý týden si o nich budeme zpívat, tančit, cvičit, kreslit i vyrábět. Další dva týdny se budeme těšit a připravovat na Vánoce, na příchod Ježíška nejen do školky – vyráběním ozdob a dárečků, zpíváním koled a poklidnými hrami. Ve čtvrtek 15.12. vás pozveme na vánoční besídku – dárek od nás pro vás, abychom si společně navodili vánoční atmosféru. Budeme se na vás těšit, děti už několik dnů pilně trénují! Také nás čeká dárek v podobě Vánočního pásma pohádek v kině  12.12., koncert ZUŠ v divadle Beránek 21.12. a vánoční nadílka na třídě se společným zpěvem celé MŠ u stromečku (dopoledne) v posledním týdnu. Naposledy se v tomto roce sejdeme 22.12., poté se na vás a hlavně na vaše děti budeme těšit v pondělí 2.ledna 2023.

Krásný a pohodový adventní čas a poklidný vstup do Nového roku 2023 vám přejí paní učitelky Irenka a Evička