MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Včeličky

Do této třídy jsou přijaty děti věkově mladší. Zaměřujeme se na hudbu – dovednost čistého zpěvu skupinově i sólově, zvládání rytmizace s pohybem, poznávání hudebních nástrojů apod. Také dopoledne neopomíjíme rozvíjení vzdělávacích činností – pohybových, pracovních i výtvarných, předmatematických, rozumových. Uskutečňujeme i výlety za poznáním přírody v okolí MŠ.

Učitelky:

Irena Horvatová, Eva Rezková

Novinky

Září, radost v dětské tváři

„Po prázdninách chlapci a holčičky, spěchejte do naší školičky. Školka jako kytička, slyšet je v ní písnička. Zpívá dětem pro radost, pro všechny má hraček dost! Už se na vás těšíme, každý den si užijeme. Zpívat, hrát si, malovat, to má přeci každý rád. Nové kamarády tu potkáme, pravidla školky si povíme.Abychom se těšili, každý den ve školce si užili. Přijďte všichni s úsměvem, bez maminek, tatínků to  zvládnem. Už jste velké dětičky, budou z vás teď Včeličky.“

Jedna, druhá včelička, těší se na vás Irenka a Evička🙂

Už je konec, červen

Měsíc červen jsme zahájili oslavou – svátkem dětí, společným výletem za zvířátky a soutěžemi na hřišti na sídlišti. Povídáme si louce a lučních květech, zvířatech-hmyzu, která můžeme pozorovat nejen pouhým okem, ale i lupou-mravenci,včely, berušky ,brouci… Zpestříme si čas při tvoření písničkami, básničkami, hrami i tancem. A před prázdninami se zaměříme na dopravu, bezpečnost, cestování a pokud nám počasí dopřeje teplé slunečné dny, tak se budeme vydávat i na delší vycházky či drobné výlety. Na konci června si uděláme oslavu s pohárem a budeme se těšit na prázdniny.

Květen, lásky čas

Jsme moc rádi, že jsme se mohli konečně vrátit všichni do školky. První týden budeme věnovat pozornost našim maminkám, které slaví svátek. V dalších dnech si povíme i o dalších členech rodiny, jak je a v hlavně v posledních týdnech i měsících byla rodina všem oporou, o povolání a řemeslech nejen členů rodiny ale i okolo nás, důležitost IZS. A protože jsme byli dlouho odloučeni, nezapomeneme si znovu upevňovat pravidla ve školce i na vycházkách, pozorovat vše kolem nás, změny v přírodě.

Přejeme vám láskyplný a slunečný květen 🌞