MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Včeličky

Do této třídy jsou přijaty děti věkově mladší. Zaměřujeme se na hudbu – dovednost čistého zpěvu skupinově i sólově, zvládání rytmizace s pohybem, poznávání hudebních nástrojů apod. Také dopoledne neopomíjíme rozvíjení vzdělávacích činností – pohybových, pracovních i výtvarných, předmatematických, rozumových. Uskutečňujeme i výlety za poznáním přírody v okolí MŠ.

Učitelky:

Irena Horvatová, Eva Rezková

Novinky

Leden 2021

Krásný nový rok, zas jsme postoupili o další krok. Čekají nás snad lepší časy i chvíle, nesmíme ztrácet kousky naděje.

Ve školce se všichni sejdeme, nový rok společně oslavíme. První týden se 3 králi, kteří Ježíškovi dary dali. Povídat o vánocích si budeme, co nadělil dětem Ježíšek si povíme, ale i hračky do školky ukázat přineseme!

Zpívat, tančit, malovat, společné chvíle si budeme ve školce jako vždy užívat.Snad i příroda se umoudří a zimními radovánkami nás potěší.

Už se na vás těšíme, hodně zdraví a lásky vám přejí Irenka a Evička

Prosinec a zvoneček

Zima už nám nastala, první vločky poslala. Prosinec je měsíc radosti, nejen pro naše ratolesti.První týden o Andělu, Mikuláši a čertech,jak vypadají, co dělají, proč spolu chodí po nezbedech. My se však bát nemusíme, písničkami, říkankami je potěšíme.Advent je čas vánoční, plný koled, přání a dárečků výrábění. Společně ten příchod oslavíme a na Ježíška se připravíme. Užijte si i vy vánoční čas, ať láska, pohoda a zdraví provázejí i vás.

 

Listopad

Padá na zem suché listí, stromy půjdou brzo spát. Každý proto snadno zjistí, že už nastal listopad. Na podzim když zlátne listí na stromech, nech nám kousek léta, vlaštovičko, nech.Podzim si koupil malovánky, pastelky a barvičky, my budeme lísteček malovat každičký. Listopad je měsíc barev, my je všechny vyzkoušíme, po světě se rozhlížíme, na vycházkáchi i v knihách . Sbírat listy pod stromy zajdeme , tvořit s nimi budeme. Na Svatého Martina, kouřilo z komína, přijede na bílém koni, povídat si budem o nich.