MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Včeličky

Do této třídy jsou přijaty děti věkově mladší. Zaměřujeme se na hudbu – dovednost čistého zpěvu skupinově i sólově, zvládání rytmizace s pohybem, poznávání hudebních nástrojů apod. Také dopoledne neopomíjíme rozvíjení vzdělávacích činností – pohybových, pracovních i výtvarných, předmatematických, rozumových. Uskutečňujeme i výlety za poznáním přírody v okolí MŠ.

Učitelky:

Mgr. Sabina Vavřenová, Eva Rezková

Novinky

Květen

V tomto měsíci mají svátek naše milované maminky, a proto si budeme o nich náležitě povídat (jaké jsou, proč je máme rádi a jak jim pomáháme) a připravíme si pro ně besídku plnou překvapení. V druhé polovině května se budeme zase připravovat na návštěvu v ZOO (poznávání exotických zvířat 🦁🦓🦒🐒🐫…).

14.05.2024          Besídka pro maminky

23.05.2024          Zoo Dvůr Králové nad Labem

Láskyplný květen přejí paní učitelky Evička a Sabinka

Duben

V dubnu budeme nadále pozorovat projevy jara. Zaměříme se především na domácí zvířata a jejich mláďata. Na konci měsíce se také seznámíme s lidovou tradicí pálení čarodějnic.

04.04.2024          Kino – jarní pásmo pohádek

12.04.2024          Odevzdání výrobků k oslavě výročí 770 let města Náchoda

30.04.2024          Pálení čarodějnic na školní zahradě – dopolední program pro děti

Krásné jaro přejí paní učitelky Evička a Sabinka

Březen – příchod jara…

V tomto měsíci vyneseme zimu (Moranu) a přivítáme příchod jara – budeme pozorně sledovat jak vše pomaloučku vstává, probouzí se a vybarvuje se. Mimoto se budeme připravovat na VELIKONOCE. 🐣🐏🐰

Krásné jarní dny Vám přejí paní učitelky Evička a Sabinka