MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Včeličky

Do této třídy jsou přijaty děti věkově mladší. Zaměřujeme se na hudbu – dovednost čistého zpěvu skupinově i sólově, zvládání rytmizace s pohybem, poznávání hudebních nástrojů apod. Také dopoledne neopomíjíme rozvíjení vzdělávacích činností – pohybových, pracovních i výtvarných, předmatematických, rozumových. Uskutečňujeme i výlety za poznáním přírody v okolí MŠ.

Učitelky:

Irena Horvatová, Eva Rezková

Novinky

Listopad, lístek na dlaň spad

Předposlední měsíc v roce už nám začal a my si ho užijeme naplno,i když už nám počasí nebude tolik přát teplíčka,ale budeme pozorovat barvy podzimu,svátky podzimu-Dušičky,co dělají zvířata před zimou a jak se vše připravuje na poslední měsíc prosinec a svátky -Vánoce.

Říjen, čeká nás sklizeň

Během měsíce budeme třídit ovoce a zeleninu, pozorovat zahrady a sklizeň úrody v okolí školky. Čeká nás i ,, Bramborový týden,, s pečením brambor na naší školní zahradě, vyrábění z brambor a celý měsíc zakončíme ukázkou amerického svátku,, Halloween.

Stačí jen krok a je tu nový školní rok

Vítáme vás všechny v novém školním roce.Pro každého je to nový začátek a my se budeme snažit vám ho udělat co nejzajímavější, nejpestřejší a plný úsměvů a nových zážitků a poznání.V prvních dnech si budeme na sebe zvykat, poznávat nové kamarády, prostředí školky a jejího okolí.Budeme si hrát, zpívat, tancovat,zvykat si na odloučení od rodičů a nová pravidla nám pomohou vše zvládnout snadněji.

Přejeme krásné září, těší se na vás p.uč.Irenka Horvatová a p.uč.Evička Rezková