MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Včeličky

Do této třídy jsou přijaty děti věkově mladší. Zaměřujeme se na hudbu – dovednost čistého zpěvu skupinově i sólově, zvládání rytmizace s pohybem, poznávání hudebních nástrojů apod. Také dopoledne neopomíjíme rozvíjení vzdělávacích činností – pohybových, pracovních i výtvarných, předmatematických, rozumových. Uskutečňujeme i výlety za poznáním přírody v okolí MŠ.

Učitelky:

Irena Horvatová, Eva Rezková

Novinky

Červen v plné kráse

Hned první den měsíce oslavíme – 1.6.Den dětí strávíme v Porodnicko-gynekologickém oddělení , kde pro nás mají nachystáno spoustu zábavy( dílničky, hry i  klauna). Už nám zbývá posledních pár dní do léta, budeme objevovat a pozorovat vše kolem nás, nejvíce času budeme trávit venku. Pokud nám počasí dovolí, budeme se vydávat na delší procházky, či drobné výlety do okolí – na zvířátka, na zámek, na odlehlejší hřiště, do lesa a na louky. Poznávat rostliny, stromy, drobný hmyz a jiná zvířata, dopravní prostředky, dopravní značky, bezpečnost v dopravě, povolání a zaměstnání nejen našich rodičů.

Prosíme, aby děti měli v šatně malý batůžek s plátěnkou, případně malou lahvičkou, děkujeme.

Prohlížejte své děti každý den od klíšťat, pro ochranu kůže můžete dát dítěti do šatny opalovací krém-namažeme je.

Sluníčku a výletům zdar, Irenka a Evička

Květen-lásky čas

Květnové dny nám začaly slunečnou oblohou, pestrými barvami květin, rozkvetlými stromy, pučícími pupeny a my se z toho všichni radujeme, zpíváme si o tom, malujeme, povídáme, lepíme i stříháme. Čeká nám krásný a pestrý, nabitý měsíc prožitý hlavně v přírodě zkoumáním, pozorováním, turistikou na delších procházkách. Připravujeme se každý den na Svátek maminek, nacvičováním pásma – ve středu 10.5. v 15 hodin očekáváme maminky v naší třídě na ,,Besídce ke dni matek“. 24.5. vyrazíme na větší výlet do Třebechovic a Krňovic, 26.5. se budeme společně fotit.

Překrásný květen přejí Irenka a Evička

Duben plný aprílů

Měsíc duben je znám jako měsíc aprílový hlavně kvůli často měnícímu se počasí, se kterým si užíváme legrace – budeme se věnovat počasí, jaru, Velikonocím, domácím zvířatům a jejich mláďatům. Hned v prvním týdnu nás čekají Velikonoce – svátky jara. Budeme pokračovat se seznamováním se s těmito svátky, symboly a tradicemi a po nich si budeme o nich povídat, jak jsme je prožili.