MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Včeličky

Do této třídy jsou přijaty děti věkově mladší. Zaměřujeme se na hudbu – dovednost čistého zpěvu skupinově i sólově, zvládání rytmizace s pohybem, poznávání hudebních nástrojů apod. Také dopoledne neopomíjíme rozvíjení vzdělávacích činností – pohybových, pracovních i výtvarných, předmatematických, rozumových. Uskutečňujeme i výlety za poznáním přírody v okolí MŠ.

Učitelky:

Irena Horvatová, Eva Rezková

Novinky

Květen-lásky čas

V měsíci květnu se zaměříme nejdříve na Svátek matek-budeme si o mamince povídat, malovat, tvořit pro ni, zpívat, hrát si na ni a trénovat pásmo na besídku, která se uskuteční 12.5. v 15 hodin! Také si budeme vyprávět o povolání našich rodičů i blízkých osob v okolí, porovnávat  a napodobovat různá povolání, jejich důležitost pro ostatní. Poté se vydáme pozorovat okolí, Náchod jako naše město, náchodský zámek – zajímavosti, historie apod.

Duben už je tu

Aprílový měsíc je plný barev, květin a hlavně plný JARA a VELIKONOC. Budeme si povídat, zpívat, malovat, vyrábět a rozjímat v připrav na Velikonoce. Připomeneme si tradice a symboly, co se děje v tomto období s přírodou, počasím i zvířátky a jejich mláďaty. Tento měsíc zakončíme tradicí,, pálení čarodějnic „.

Březen, ten si užijem

Po karnevalovém rozproudění se na naše  těla zaměříme ze všech stran – umět pojmenovat a ukázat části těla, stavba těla, smysly, péče o tělo, o své zdraví. Budeme zkoumat, co naše tělo umí, co zvládne, jak o něj máme pečovat, chránit ho, význam hygieny pro naše zdraví, jak se tělo časem mění, v čem se lišíme od zvířat. Během toho bádání se budeme těšit na přicházející jaro, pozorovat první znaky jara – změny počasí, první květiny, tráva… .Společně se taky rozloučíme s Paní zimou Morenou.