MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Včeličky

Do této třídy jsou přijaty děti věkově mladší. Zaměřujeme se na hudbu – dovednost čistého zpěvu skupinově i sólově, zvládání rytmizace s pohybem, poznávání hudebních nástrojů apod. Také dopoledne neopomíjíme rozvíjení vzdělávacích činností – pohybových, pracovních i výtvarných, předmatematických, rozumových. Uskutečňujeme i výlety za poznáním přírody v okolí MŠ.

Učitelky:

Irena Horvatová, Eva Rezková

Novinky

Stačí jen krok a je tu nový školní rok

Vítáme vás všechny v novém školním roce.Pro každého je to nový začátek a my se budeme snažit vám ho udělat co nejzajímavější, nejpestřejší a plný úsměvů a nových zážitků a poznání.V prvních dnech si budeme na sebe zvykat, poznávat nové kamarády, prostředí školky a jejího okolí.Budeme si hrát, zpívat, tancovat,zvykat si na odloučení od rodičů a nová pravidla nám pomohou vše zvládnout snadněji.

Přejeme krásné září, těší se na vás p.uč.Irenka Horvatová a p.uč.Evička Rezková

Červen je tu

Během měsíce června už se budeme přibližovat k prázdninám. Začneme dopravou,dopravnimi prostředky,kterymi  muzeme cestovat,vyletovat, zažívat dobrodružství.Ale také jak se chovat v dopravě,v dopravnich prostředcích a naopak v přírodě,k živým tvorům, dbát na bezpečnost.A budeme se společně tesit na prazdniny a společné vylety.Velky školní výlet celé MŠ se uskuteční 13.6.na zamek Potštejn a poté dle počasí i drobné do okolí školky.

Květen lásky čas

Měsíc květen je měsícem lásky a květů, takže hned zkraje začneme rodinou a svátkem matek, budeme si povídat o svých nejbližších i povolani dospělých.15.5. nás čeká focení trid, tyden  potom dicadlo v Beranku, výlety do přírody, pozorování a zkoumání přírody.