MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Včeličky

Do této třídy jsou přijaty děti věkově mladší. Zaměřujeme se na hudbu – dovednost čistého zpěvu skupinově i sólově, zvládání rytmizace s pohybem, poznávání hudebních nástrojů apod. Také dopoledne neopomíjíme rozvíjení vzdělávacích činností – pohybových, pracovních i výtvarných, předmatematických, rozumových. Uskutečňujeme i výlety za poznáním přírody v okolí MŠ.

Učitelky:

Irena Horvatová, Eva Rezková

Novinky

Září – úsměv na dětské tváři

Září je tu a začíná nám nový školní rok. Pro některé vstup do školky je s úsměvem, některým ukápne slzička, ale po pár dnech se jistě budou usmívat všechna dětská líčka. Čekají na vás noví kamarádi, spoustu hraček, nové zážitky i zkušenosti. Seznámíme se s prostředím školky, s pravidly, se všemi důležitými osobami, které se o chod školky starají. Budeme si hrát, zpívat,cvičit, tančit, malovat, poznávat sebe i svět okolo a užívat každý den.

Moc se na vás těšíme paní učitelka Irenka a Zuzka 😊

Hola, hola hej, na prázdniny se vydej

Děkujeme dětem za celý školní rok, udělaly spoustu práce, pokroků, nejen po stránce fyzické ale i psychické, rozumové a myslíme, že jsme si to všichni moc užili při hrách, písních, tancích, vycházkách i ,,učení“. Děkujeme rodičům za spolupráci a vzájemná porozumění a těšíme se na další školní rok v naší školce. Během letních prázdnin je provoz MŠ omezen, zavřeno je od 18.července do 12.srpna.

S některými v září v naší školce naviděnou!

Krásné pohodové léto plné zážitků a sluníčka vám přejí paní učitelka  Irenka, Pája a Evička 😃

Červen – hola hola prázdniny

Čeká již poslední měsíc tohoto školního roku a my si  ho náležitě užijeme se spoustou zábavy, procházek do širšího okolí školky, poznáváním přírody, povolání, dopravy našeho města Náchoda s využitím nejen vlastních nohou, ale také využitím dopravních prostředků – vlakem či autobusem. Výlety obohatíme o různé hry, poznávání nových hřišť a koutů našeho města, také náchodského zámku, ale také se zaměříme na bezpečnost nejen v ulicích, dopravních prostředcích, ale i dopravní značky. Doufáme, že nám počasí vyjde vstříc a užijeme si spoustu zábavy a dovíme nové věci.

Školní výlet do Častolovic ve středu 8.6. – odjezd zájezdovým autobusem v 8 hodin ráno !!!

Krasný červen přejí Irenka a Pája