MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Včeličky

Do této třídy jsou přijaty děti věkově mladší. Zaměřujeme se na hudbu – dovednost čistého zpěvu skupinově i sólově, zvládání rytmizace s pohybem, poznávání hudebních nástrojů apod. Také dopoledne neopomíjíme rozvíjení vzdělávacích činností – pohybových, pracovních i výtvarných, předmatematických, rozumových. Uskutečňujeme i výlety za poznáním přírody v okolí MŠ.

Učitelky:

Mgr. Sabina Vavřenová, Eva Rezková

Novinky

Prosinec – čas vánoční

První týden nás hned v pondělí navštíví Mikuláš se svou družinou – s čerty a andělem. Děti budou řádně připraveny a řeknou jim pěknou mikulášskou básničku. Celý týden si budeme o nich vyprávět, zpívat a dokonce si na ně zahrajeme (zacvičíme). Další dva týdny se budeme těšit a připravovat na Vánoce. Budeme vyrábět ozdoby a dárečky, zpívat koledy, sledovat pohádky… a rozbalíme si i nadílku od Ježíška! (18.12. dopolední program pro děti).

Naposledy se v tomto roce sejdeme 22.12., poté se na Vás a hlavně na Vaše děti budeme těšit v úterý 2. ledna 2024.

Přejeme Vám krásný a klidný vánoční čas, šťastný vstup do nového roku 2024.

Listopad

A je tu přelom října a listopadu… pro nás to znamená jediné: Halloween a Dušičky! V rámci tohoto tématu se vydáme na místní hřbitov, kde si prohlédneme květinovou výzdobu a svíčky. Naši třídu navštíví dokonce i hodní duchové. V následujících týdnech se budeme věnovat podzimu zase trošku jinak – probereme, jak se připravují na zimu zvířátka. Samozřejmě neopomene ani na rytíře milosrdenství, sv. Martina.

Radostný listopad Vám přejí paní učitelky Evička a Sabinka

Říjen plný barev a chutí

Z počátku října budeme pokračovat v podzimních plodech, po ovoci se zaměříme na zeleninu. Poté budeme objevovat i jiné chutě, ale i zrádné plody – houby. V rámci celé MŠ proběhne také „dýňový týden“, který završí společná akce na školní zahradě s názvem „Dýňojáda“. Říjen je ale i měsíc barev, takže budeme pozorovat změny v přírodě – zbarvení listí, opadávaní stromů. Pokud nám bude přát počasí a bude větrno, půjdeme pouštět draka na Homolku.

Krásný barevný říjen Vám přejí paní učitelky Evička a Sabinka