MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Včeličky

Do této třídy jsou přijaty děti věkově mladší. Zaměřujeme se na hudbu – dovednost čistého zpěvu skupinově i sólově, zvládání rytmizace s pohybem, poznávání hudebních nástrojů apod. Také dopoledne neopomíjíme rozvíjení vzdělávacích činností – pohybových, pracovních i výtvarných, předmatematických, rozumových. Uskutečňujeme i výlety za poznáním přírody v okolí MŠ.

Učitelky:

Irena Horvatová, Eva Rezková

Novinky

Červen je tu

Během měsíce června už se budeme přibližovat k prázdninám. Začneme dopravou,dopravnimi prostředky,kterymi  muzeme cestovat,vyletovat, zažívat dobrodružství.Ale také jak se chovat v dopravě,v dopravnich prostředcích a naopak v přírodě,k živým tvorům, dbát na bezpečnost.A budeme se společně tesit na prazdniny a společné vylety.Velky školní výlet celé MŠ se uskuteční 13.6.na zamek Potštejn a poté dle počasí i drobné do okolí školky.

Květen lásky čas

Měsíc květen je měsícem lásky a květů, takže hned zkraje začneme rodinou a svátkem matek, budeme si povídat o svých nejbližších i povolani dospělých.15.5. nás čeká focení trid, tyden  potom dicadlo v Beranku, výlety do přírody, pozorování a zkoumání přírody.

Velikonoce jsou za dveřmi

Aprílový měsíc duben začneme zvesela pohádkami v kině Vesmír ve středu 3.- Pásmem pohádek.Budeme pozorovat přírodu jak se probouzí a mění s příchodem jara,jak vše kvete,hýří barvami- rostliny, květiny,stromy,keře.Při vycházkách budeme pozorovat práci a změny na zahrádkách v okolí školky a budeme se připravovat na jarní svátky- Velikonoce, nejen nácvikem besídky k 11.4.Na konci měsíce tradičně budeme čarovat na školní zahradě, soutěžit a pálit čarodějnice.