MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Včeličky

Do této třídy jsou přijaty děti věkově mladší. Zaměřujeme se na hudbu – dovednost čistého zpěvu skupinově i sólově, zvládání rytmizace s pohybem, poznávání hudebních nástrojů apod. Také dopoledne neopomíjíme rozvíjení vzdělávacích činností – pohybových, pracovních i výtvarných, předmatematických, rozumových. Uskutečňujeme i výlety za poznáním přírody v okolí MŠ.

Učitelky:

Irena Horvatová, Eva Rezková

Novinky

Už je konec, červen

Měsíc červen jsme zahájili oslavou – svátkem dětí, společným výletem za zvířátky a soutěžemi na hřišti na sídlišti. Povídáme si louce a lučních květech, zvířatech-hmyzu, která můžeme pozorovat nejen pouhým okem, ale i lupou-mravenci,včely, berušky ,brouci… Zpestříme si čas při tvoření písničkami, básničkami, hrami i tancem. A před prázdninami se zaměříme na dopravu, bezpečnost, cestování a pokud nám počasí dopřeje teplé slunečné dny, tak se budeme vydávat i na delší vycházky či drobné výlety. Na konci června si uděláme oslavu s pohárem a budeme se těšit na prázdniny.

Květen, lásky čas

Jsme moc rádi, že jsme se mohli konečně vrátit všichni do školky. První týden budeme věnovat pozornost našim maminkám, které slaví svátek. V dalších dnech si povíme i o dalších členech rodiny, jak je a v hlavně v posledních týdnech i měsících byla rodina všem oporou, o povolání a řemeslech nejen členů rodiny ale i okolo nás, důležitost IZS. A protože jsme byli dlouho odloučeni, nezapomeneme si znovu upevňovat pravidla ve školce i na vycházkách, pozorovat vše kolem nás, změny v přírodě.

Přejeme vám láskyplný a slunečný květen 🌞

O Budulínkovi

Milé děti, milí rodiče, posíláme náměty na tento týden. Duben je měsíc knihy, pro děti to znamená -pohádky.Tento týden O Budulínkovi.

Myslíme na vás a přejeme hlavně hodně zdravíčka.

O Budulínkovi