Duben ještě doma budem

Už sám název říká, že covidové období pro nás ještě nekončí. Od 12.4 mohou nastoupit pouze předškoláci, kteří se připravují do školy. Také se nám po Vás moc stýská, ale když budeme všichni na sebe myslet, tak určitě se brzy uvidíme. Moc děkujeme za fotečky, na kterých...

Hody, hody doprovody

„Když jarní květy září a slunce náhle plá, tak příroda svou náruč každému otvírá. Jarní košíček od nás máte a vajíčko si obarvěte.“ Krásné Velikonoce, hodně sluníčka a bohatou pomlázku přeje Ivetka i Lenička. Velikonoční...

Březen za kamna vlezem

Bohužel, tak jak to je v nadpise, tak se i stalo. Zůstali jsme doma, ale přesto můžeme trénovat. Přicházejí první jarní dny, plné sluníčka, tak nám děti pro radost mohou vytvořit jakékoliv a z čehokoliv sluníčko,a až se vrátíme všichni do školky, tak si je všechny...

Únor bílý

Hurá jsme tu po nemoci zpět a těšíme se, až Vás všechny zase uvidíme.Vzhledem ke covidové situaci budeme mít karnevalový týden od 8.2. -12.2. pouze ve třídě. Našim dětem nemusíte připravovat žádné masky, vše pro děti připravíme. Příští týden si budeme povídat o...

Leden ledový

Kouzlo pohádek, které nás provázelo během Vánoc přináší motivaci k vyjadřování i řeči dítěte. Probudíme u dětí cit pro spravedlnost a pravdu, soucit, dobro x zlo. Zahrajeme si  pohádku „O 12 měsíčkách“, která nastíní dětem 12 měsíců v roce, který měsíc vládne jako...

Prosinec bílý

Zaměříme se na historii vánoc- na vánoční tradice a zvyky, poznávání vánočních vůní, vánoční trhy apod.. Děti získají také poznatky o zimním počasí, o časových pojmech-( Advent, adventní kalendář, Betlém…) a také budeme podporovat citové vztahy k rodině....