Poděkování

Děkujeme rodičům na výtvarný i pracovní materiál, za suché pečivo pro zvěř, za hračky, které již nevyužijete a hlavně za to, že na nás myslíte. Děkujeme. Lenička a Ivetka

Bílý únor

V tomto měsíci si povíme něco o ptactvu a lesní zvěři v zimě, probereme další znaky zimy, rozšíříme si znalosti o lidském těle – umět části lidského těla pojmenovat, poznat jejich funkci, znát a pochopit význam smyslů, vést děti k péči o své zdraví a upozorňovat...