Duben duhový

I přes součastnou situaci, která nás všechny zasáhla (koronavirus) a pozastavila vzdělávání ve školce se nenecháme odradit. Duben – jarní aprílový měsíc, který nám občas pošle ještě sníh, déšť nebo teplý pozdrav již přichází a svými paprsky vytahuje ze země...

Březen barevný…

V tomto měsíci se ještě více zaměříme na celkovou hygienu nás všech (Koronavirus – význam osobní hygieny) což souvisí s dalším tématem „Znám dobře své tělo?“ a zaměříme se na části lidského těla, jejich funkci, znát a pochopit význam smyslů, vést...

Únor studený…

V únoru se zaměříme na přírodu, a to tentokrát na ptactvo v zimě. Povíme si, jak se o ně starat, čím je krmit, jak je od sebe rozeznat, jejich zabarvení apod. Také si rozšíříme znalosti o lidském těle- umět části lidského těla pojmenovat, poznat jejich funkci, znát a...

Leden ledový

Rok zahájíme příchodem mudrců z Výhodu – Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří obdarovali narozeného Ježíška a společně si s nimi zazpíváme píseň.Věnovat se budeme pohádkám, probudíme u dětí cit pro dobro x zlo a vyjádříme to v kresbě postav z pohádek. Také si...

Přání

„Přejem Vám v žáru světel stromečku, aby láska zavítala do vašeho domečku. Na Vánoce jen spoustu radosti a v novém roce žádné starosti.“ Přejí Lenička a Ivetka

Vánoce přicházejí…

Povídali jsme si o Adventu a teď se zaměříme se na historii Vánoc- na vánoční tradice a zvyky, tradice jiných národů, poznávání vánočních vůní apod.Také přivítáme zimu-poznatky o zimním počasí a budeme rozvíjet citové vztahy k rodině-zapojíme děti do přípravy...