Fotografování

Fotografování tříd se uskuteční v úterý 17. 5. 2022 dopoledne. Cena fotografie 50,- Kč/dítě, velikost fotografie 15×23 cm. Přichystejte dětem do šatny pěkné oblečení. Děkujeme

Květen-lásky čas

V měsíci květnu se zaměříme nejdříve na Svátek matek-budeme si o mamince povídat, malovat, tvořit pro ni, zpívat, hrát si na ni a trénovat pásmo na besídku, která se uskuteční 12.5. v 15 hodin! Také si budeme vyprávět o povolání našich rodičů i blízkých osob v okolí,...

Květen 2022 v Pusinkách

V průběhu měsíce si budeme povídat o rodině a jaké má kdo povolání nebo zaměstnání. Na vycházkách budeme pozorovat přírodu a opakovat si, co už o ní víme: jména stromů, rostlin a květin. Co budeme dělat v jednotlivých týdnech si budeme říkat průběžně. 12.5. děti...

Pohádka

Ve čtvrtek 19.5.2022 v MŠ herci dětem zahrají dopravní pohádku „Jak Jeníček do města zabloudil“. Na jednotlivých třídách budeme vybírat 50,-Kč/dítě. Už se těšíme.