V průběhu měsíce si budeme povídat o rodině a jaké má kdo povolání nebo zaměstnání. Na vycházkách budeme pozorovat přírodu a opakovat si, co už o ní víme: jména stromů, rostlin a květin. Co budeme dělat v jednotlivých týdnech si budeme říkat průběžně. 12.5. děti zazpívají maminkám k svátku. 19.5. bude v MŠ pro děti zahraná dopravní pohádka „Jak Jeniček do města zabloudil“. O všech akcích budete průběžně informováni.