V měsíci květnu se zaměříme nejdříve na Svátek matek-budeme si o mamince povídat, malovat, tvořit pro ni, zpívat, hrát si na ni a trénovat pásmo na besídku, která se uskuteční 12.5. v 15 hodin! Také si budeme vyprávět o povolání našich rodičů i blízkých osob v okolí, porovnávat  a napodobovat různá povolání, jejich důležitost pro ostatní. Poté se vydáme pozorovat okolí, Náchod jako naše město, náchodský zámek – zajímavosti, historie apod.