Červen – končí školní rok

Na začátku měsíce společně oslavíme svátek dětí. Pokud nám to počasí dovolí, chtěli bychom pořádat delší vycházky do přírody a okolí naší mateřské školy. Pozorovat drobné živočichy, květiny a stromy a také si připomenout pravidla bezpečnosti při pohybu po veřejných...

Květen-lásky čas

V tomto jarním měsíci si budeme všímat rozkvetlé přírody, sledovat odstíny barev, které nám příroda nabízí. 10.5. společně oslavíme svátek maminek a v měsíci lásky budeme posilovat mezilidské vztahy. Na konci měsíce května plánujeme školní výlet do Třebechovic, kde...

Aprílový duben

Na začátku měsíce oslavíme Velikonoce, jako tradiční svátek. Naučíme se koledy, vyrobíme velikonoční přání a samozřejmě si povíme o významu tohoto svátku. Na vycházkách budeme poznávat jarní květiny a poslouchat zpěv ptáčků. Připomeneme si ochranu zdraví a dodržování...

Březen- měsíc knihy

Navštívíme knihovnu a budeme si povídat o tom, co pro nás knihy znamenají a jak je co nejvíce využít. Naučíme se znát vlastní tělo, pojmenujeme si jeho části a zaměříme se na význam jednotlivých smyslů. Připomeneme si důležitá pravidla ochrany našeho zdraví. Společně...

Únor bílý…

V únoru si budeme povídat o zimních sportech a o tom, jak nám sport pomáhá při upevňování zdraví. Pokud ještě nasněží, využijeme naší zahradu k jízdě na lopatách a stavění sněhuláka. Postaráme se o naše ptáčky, teď už víme, co patří do krmítek a co určitě nesmějí....