MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Kačenky

Tuto třídu navštěvují mladší i předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové, předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky:

Mgr. Alena Dušánková, Bc. Jana Neumannová, Eva Hejková – školní asistentka a učitelka na překryvy

Novinky

První měsíc v novém roce

…jmenuje se leden, studený je, také bílý, přikrývá se ledem. Budeme si povídat o zimním počasí, o vhodném oblečení, které bychom měli nosit, abychom předešli onemocnění. Seznámíme se také s Kašparem, Melicharem, Baltazarem a naučíme se písničku „My tři králové“. Dále se pokusíme zorientovat v jednotlivých měsících a pojmenovat specifické znaky pro příslušné roční období, ve kterém se měsíce nacházejí. Alespoň během vyprávění vzpomeneme na zvířátka v lese, nasypeme ptáčkům ve školní zahradě zobání a budeme je sledovat, jak si na něm v krmítku pochutnávají.

Přejeme Vám v novém roce 2021 hlavně pevné zdraví a potřebnou pozitivní náladu.

Mikuláš už zvoní, cinká, nakukuje do okýnka

Kdoví, jestlipak k nám letos přijde? To se brzy již dozvíme.

A vánoční čas si pořádně užijeme – budeme si povídat o adventu, Mikulášovi a jeho doprovodu, tradicích, zvycích, o Ježíškovi i Vánocích. Vytvoříme si krásné dekorace a nejen ty, možná i nějaké překvapení bude. Naučíme se také nové básničky a písničky. Pokud nám bude počasí přát, užijeme si i trochu toho sněhu a přitom budeme pozorovat přírodu kolem nás. A když budeme opravdu hodní, určitě se u nás zastaví Ježíšek s nějakým dárečkem!

Listopade, listopade, už ti mlha světlo krade

Jak je patrné již z názvu tohoto měsíce – listí padá ze stromů na zem, a proto se s dětmi zaměříme na poznávání  barev listnatých stromů, tvarů listů a jejich žilnatiny. V průběhu listopadu si s dětmi zahrajeme spoustu her, vyrobíme si zajímavé dekorace, které se vztahují k Dušičkám. Neměli bychom ani opomenout na Svatého Martina, který nám možná přinese první sněhové vločky. Snad se nám vše vydaří a nebudeme přitom zapomínat na slušné chování.