MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Kačenky

Tuto třídu navštěvují mladší i předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové, předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky:

Mgr. Alena Dušánková, Bc. Jana Neumannová, Eva Hejková – školní asistentka a učitelka na překryvy

Novinky

Duben

Víte, co se v dubnu stalo?
Květy pučí, je tu jaro!
Prší, sněží, slunce svítí,
rozkvétá i první kvítí.
Chvíli teplo, pak zas chlad –
s tím musíme počítat.

Jak už nám báseň napovídá, jaro je svým průběhem velmi nevyzpytatelné, a proto si s předškoláčky budeme od zítřka povídat také o počasí. Důležité bude ale také určování různých profesí, které se vztahují nejen k jaru a k současné covidové době, a v závěru měsíce určitě nezapomeneme zmínit tradiční pálení čarodějnic. Doufejme, že se brzy shledá úplně celá třída Kačenek.

Těšíme se na Vás :-) 

Aktivity pro děti

https://e-predskolaci.cz/

Aktivity pro děti

Těšíme se na Vaše další sdílení zážitků a činností s Vašimi dětmi, které nám posílejte na e-mailovou adresu: kacenky@mskomenskeho.cz

Užívejte si jarní přírody.

S přáním hezkých a zdravých dnů

paní učitelky z Kačenek