MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Kačenky

Tuto třídu navštěvují mladší i předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové, předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky:

Mgr. Alena Dušánková, Lada Poláková, Eva Hejková – školní asistentka a učitelka na překryvy

Novinky

V lednu hodně ledu

Nový rok zahájíme příchodem Tří králů a zároveň si zavzpomínáme na vánoční období, co jsme prožili, co jsme našli pod stromečkem. Připomeneme si hlavní znaky zimního období, jak se správně oblékat, jak si chránit svoje zdraví a také se vrátíme k hrám, říkadlům, písničkám a povídat si o životě zvířat v zimě.

V novém roce přejeme všem hodně zdraví a štěstí.

 

Prosinec 2019

V posledním měsíci už se těšíme na Ježíška. Zpíváme koledy, vyrábíme přáníčka, ozdoby, malujeme čerty, andílky a sv. Mikuláše. Pozorujeme výlohy obchodů, vánoční výzdobu na ulici, přírodu, staráme se o ptáčky – sypeme zrní a slunečnici do krmítek na školní zahradě. Tímto děkujeme rodičům za přinesené zobání. 11.12. půjdeme s dětmi na hrané pohádky do gymnázia, 18.12.  v kostele na náměstí uvidíme betlém. V posledním týdnu si budeme hrát, zpívat, hezky se k sobě chovat a těšit se na krásné chvíle strávené v kruhu rodinném. Přejeme vám v tomto období trochu klidu, krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2020 hodně zdraví, spokojenosti, radosti prožité spolu s dětmi.

Listopad 2019

V měsíci listopadu si budeme vyprávět o přírodě, jak se připravuje na zimu a jak se v ní chováme, o zvířátkách, jak jim můžeme pomáhat a hlavně, že je nemáme rušit hlukem. Snažíme se vést děti k tomu, aby v lese nenechávaly žádné odpadky. Stále upevňujeme dodržování pravidel chování k sobě navzájem, úklid hraček a pomůcek, pomáhání dospělým. Budeme si vyprávět o tradicích – sv. Martin, postupně se budeme připravovat na Advent. Dbáme na správné oblékání a úpravu zevnějšku ve třídě i venku.