MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Kačenky

Tuto třídu navštěvují mladší i předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové, předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky:

Mgr. Alena Dušánková, Bc. Jana Neumannová, Eva Hejková – školní asistentka a učitelka na překryvy

Novinky

Ťuky, ťuk, je tady podzim

Příroda na podzim kouzelně čaruje nejen s barvami, ale především s plody, které nám dává, např. různé druhy zeleniny, hub, ovoce a mnoho dalších. Listy se nám postupně zbarvují a můžeme z nich vyrábět nádherné výrobky. Nelze opomenout ani přírodniny z lesa (kaštany, žaludy, bukvice atd.), které jsou vhodné nejen na vyrábění, ale také pro zvířátka. Všem těmto krásným plodům, zvěři, změnám počasí a dalším tématům se budeme věnovat celý říjen. Samozřejmě také nebudeme zapomínat na slušné chování, které je každodenní rutinou.

Tři, dva, jedna, start!

Věříme, že se děti už velmi těší na nový školní rok 2020/2021, stejně tak jako my paní učitelky na ně. Hned na začátku září se seznámíme s novými kamarády, kamarádkami a paní učitelkou. Připomeneme si pravidla společného soužití v MŠ, novým dětem je vysvětlíme, zopakujeme a upevníme zásady slušného chování, stolování a hygienických návyků. V průběhu celého školního roku nás společně čeká spousta aktivit, jako je např. kreativní tvoření, zpívání, tancování, cvičení, ale i učení s dětmi.

Těšíme se, že se děti budou trpělivým přístupem krůček po krůčku zdokonalovat ve svých dovednostech. K tomu bude pochopitelně nutná vzájemná důvěra a nezbytné porozumění. Naším cílem je, aby byl tento školní rok pro děti přínosem pro jejich další cestu životem.

Přejeme Vám mnoho hezkých dnů. Paní učitelky z „Kačenek“.

 

Červen začátek léta

Začínáme se pomalu vracet zpátky do školky. Všichni se moc těšili na své kamarády. Předškoláky čeká další projektový den „Malý architekt“, kde budou děti stavět ze stavebnice LEGO a tím rozvíjet konstruktivní myšlení. Přírodě se budeme věnovat na zahradě, pokud nám to počasí dovolí. Školní výlety bohužel jsou letos pozastaveny. Svátek dětí oslavíme také na ŠZ.