MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Kačenky

Tuto třídu navštěvují mladší i předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové, předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky:

Mgr. Alena Dušánková, Lada Poláková, Eva Hejková – školní asistentka a učitelka na překryvy

Novinky

Září 2019

Vítáme Vás v novém školním roce 2019/20. Všichni jsme si o prázdninách odpočinuli a pustíme se do práce. Od začátku září se budeme seznamovat s novými kamarády, poznávat prostory MŠ, určovat pravidla chování ve třídě, budeme si hodně hrát, zpívat, číst pohádky, chodit na vycházky a poznávat blízké i vzdálenější okolí MŠ. Přejeme Vám hodně trpělivosti a radosti s Vašimi dětmi a nám všem vzájemnou důvěru a pochopení a aby celý rok proběhl ku spokojenosti dětí i nás dospělých. Paní učitelky „Kačenky“.

Červen 2019

Začíná letní měsíc a všichni jsme se těšili na sluníčko, výlety a koupání. První výlet ještě jako oslava Dne dětí bude na farmu Dubno u Rozkoše. 4.6. v úterý přijďte do MŠ do 7.30, do batůžku dejte pláštěnku, lahvičku s vodou, malou sušenku, pro zvířátka mrkev a možno i TVRDÉ pečivo. Návrat do MŠ kolem poledne, pak ještě oběd, vyzvednutí po „O“ možno kolem 12.30. Peníze budeme vybírat po výletě. 12.6. jdou předškoláci na představení do Beránku, příchod do MŠ do 7.45, 13.6. jedeme na výlet na Potštejn. Mezi tím budeme chodit na delší vycházky. 18.6.  připravujeme rozloučení s předškoláky „Pasování na školáky“ od 15.00, těšíme se na jejich rodiče a 20.6. bude „kouzelná noc“ v MŠ. Upřesnění informací dostanete ve své třídě. A poslední týden se všichni rozloučíme u „šampáňa“ a zmrzlinky a popřejeme si krásné prázdniny.

Květen 2019

Na začátku měsíce si budeme povídat o rodině, maminkách a kdo všechno může do rodiny patřit. Na delších vycházkách budeme pozorovat přírodu, pojmenovávat rostlinky, květiny, stromy jehličnaté, listnaté, ovocné. Připomeneme si význam data 8.5. a ohňostroj. 15.5. dopoledne se budeme fotit na třídní foto – dejte dětem vhodné oblečení. 16.5. půjdeme s předškoláčky na pohádku na Kramolnu, 21.5. zase s předškoláčky na pohádku „Námořnická“ do ZUŠ.