MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Kačenky

Tuto třídu navštěvují mladší i předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové, předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky:

Mgr. Alena Dušánková, Eva Hejková – školní asistentka a učitelka na překryvy, Irena Horvatová

Novinky

Listopad, lísteček mi na dlaň spad

V první listopadovém týdnu jsme si povídali o ježcích, přišla nás pozdravit svým tancem školková strašidla a duchové. Nezapomeneme samozřejmě na svátek všech zesnulých – Dušičky, při kterém svou vycházkou zavítáme na místní hřbitov, abychom lépe pochopili, co to „Dušičky“ jsou. V průběhu dalších listopadových týdnů se zaměříme na příjezd sv. Martina, barvy podzimu v přírodě kolem nás, charakter počasí a odpovídající oblečení.
Akce: 9.11. Keramika v Déčku , 10.11. divadelní představení v MŠ
Předškoláčky v úterý 14. 11. 2023 čeká první lekce plavání !

Krásný pohodový podzim přejí Kačenky

Barevný říjen

Přestože si zatím podzim dává načas, my už budeme zkoumat a hledat jeho první náznaky – listy, plody na zahradách i volně v přírodě, změny počasí a vše co se  podzimu týče. Čeká nás spousta akcí, které jistě nadchnou všechny děti:

-úterý 3.října na školní zahradu zavítá p. ornitolog s ukázkou dravců

-v týdnu 16.-20.10.  Dýňový týden

-středu 18.10. akce i pro rodiče ,,Dýňojáda,, na školní zahradě

– 25.10. v Déčku Dýňohrátky

Září i nový školní rok je tu!

Milé děti i rodiče, začíná nám nový školní rok a už se moc těšíme, jak si ho celý spolu užijeme. První měsíc bude hlavně seznamovací  – s novými kamarády, třídou, někteří i se školou, s pravidly, abychom si společně užili každý den. Budeme zpívat, malovat, cvičit, hrát různé hry, poznávat vše nejen ve škole, ale také na vycházkách přírodu a dění kolem sebe.

Těšíme se na vás p.uč. Irenka, Alenka a p.asist.Evička