MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Kačenky

Tuto třídu navštěvují mladší i předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové, předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky:

Mgr. Alena Dušánková, Lada Poláková, Eva Hejková – školní asistentka a učitelka na překryvy

Novinky

Listopad 2019

V měsíci listopadu si budeme vyprávět o přírodě, jak se připravuje na zimu a jak se v ní chováme, o zvířátkách, jak jim můžeme pomáhat a hlavně, že je nemáme rušit hlukem. Snažíme se vést děti k tomu, aby v lese nenechávaly žádné odpadky. Stále upevňujeme dodržování pravidel chování k sobě navzájem, úklid hraček a pomůcek, pomáhání dospělým. Budeme si vyprávět o tradicích – sv. Martin, postupně se budeme připravovat na Advent. Dbáme na správné oblékání a úpravu zevnějšku ve třídě i venku.

Říjen 2019

Měsíc říjen začínáme pozorováním a seznamováním se s houbami jedlými, nejedlými i jedovatými. Budeme se seznamovat se zeleninou, ovocem, které roste na ovocných stromech v našich zahradách a budeme klást důraz na význam konzumace pro naše zdraví. I nadále pozorujeme podzimní přírodu, sbíráme lesní plody pro zvířátka. Při vhodném počasí budeme pouštět na Homolce draka. Všichni se budeme podílet na výzdobě naší MŠ k 70. výročí založení, které oslavíme na konci měsíce.

Září 2019

Vítáme Vás v novém školním roce 2019/20. Všichni jsme si o prázdninách odpočinuli a pustíme se do práce. Od začátku září se budeme seznamovat s novými kamarády, poznávat prostory MŠ, určovat pravidla chování ve třídě, budeme si hodně hrát, zpívat, číst pohádky, chodit na vycházky a poznávat blízké i vzdálenější okolí MŠ. Přejeme Vám hodně trpělivosti a radosti s Vašimi dětmi a nám všem vzájemnou důvěru a pochopení a aby celý rok proběhl ku spokojenosti dětí i nás dospělých. Paní učitelky „Kačenky“.