MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Kačenky

Tuto třídu navštěvují mladší i předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové, předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky:

Mgr. Alena Dušánková, Bc. Jana Neumannová, Eva Hejková – školní asistentka a učitelka na překryvy

Novinky

Květen

Měsíc květen, ten je prima, to už není vůbec zima!
A protože opravdu už není zima, tak kvetou nejen kytičky, ale i spousta stromů – my se budeme učit jejich názvy, funkci, kdo na nich přežívá a jaký hmyz můžeme v přírodě potkat. Připomeneme si Den matek, shlédneme pohádku, navštívíme „náš“ zámek a uděláme si i pár fotek na památku.

Těšíme se na nadcházející rozkvetlé a voňavé dny 🌷.

Duben

Počasí na jaře je proměnlivé, příroda hýří barvičkami, zvířátkům se rodí mláďata a kytiček je kolem nás nespočet. Za dveřmi jsou oblíbené Velikonoce a na konci měsíce i pálení čarodějnic. O těchto tématech si budeme nejen povídat ale i zpívat, učit se o nich básničky a nevynecháme ani sport, jako každý měsíc.

Těšíme se na dubnové radovánky 🙂