MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Kačenky

Tuto třídu navštěvují mladší i předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové, předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky:

Mgr. Alena Dušánková, Bc. Jana Neumannová, Eva Hejková – školní asistentka a učitelka na překryvy

Novinky

Říjen

Podzimní příroda čaruje se svými barvami, a proto si je budeme neustále připomínat a tím i opakovat. V říjnu se zaměříme na veškeré změny související s podzimem. Nestálé počasí přináší častý déšť a vítr. Díky těmto změnám rostou houby, nebo můžeme častěji vidět ježky, kteří pospíchají, aby se mohli schovat před nepříznivým počasím a připravit se na zimu. Větrné počasí je sice nepříjemné při procházkách, ale zato ideální pro pouštění draka. Přírodnin, které se kolem nás na podzim objevují, je nespočet, a tak se s dětmi zaměříme na většinu z nich. Nebudeme opomínat Halloween a s dětmi si ke konci měsíce vyrobíme různá strašidýlka.

Krásný, barevný podzim Vám přeji paní učitelky z Kačenek.

Září klepe na vrátka

„Září klepe na vrátka, připravte se, děťátka. Otevřou se dveře školky, vítáme vás, kluci, holky. Pojďte si sem s námi hrát, učit se a povídat, ať se vám tu pěkně daří, celý rok a nejen v září.“

Tak jak se v básničce píše, celý školní rok budeme upevňovat přátelské vztahy ve třídě, hrát si, učit se novým věcem a přitom si povídat. A o čem si budeme povídat? V září se zaměříme především na kolektiv v naší třídě, na pravidla v MŠ a na hygienické i stolovací návyky. Pevně věříme, že se Vám bude ve třídě Kačenek líbit a těšíme se na Vás i na společně strávené chvíle. Paní učitelky z Kačenek.🔅

Jaký budou mít červen Kačenky?

Poslední měsíc před prázdninami si pořádně užijeme. Čekají nás krásné dny a hned ten první se zaměříme na Mezinárodní den dětí, kdy se společně vydáme na menší výlet. Budeme si také povídat o různých tématech – ZOO; vodní sporty; co můžeme dělat o prázdninách. Veškeré povídání doplníme o zpívání, říkadla, básničky, tanec i pohybové aktivity. V závěru měsíce se potom rozloučíme s našimi předškoláčky.

Přejeme Vám příjemný a prosluněný červen ☀