MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Kačenky

Tuto třídu navštěvují mladší i předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové, předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky:

Mgr. Alena Dušánková, Eva Hejková – školní asistentka a učitelka na překryvy

Novinky

Květen

Tak jako všichni budeme oslavovat měsíc květen kvítím, láskou a radostí. Pro děti v naší MŠ je připraven bohatý program, ale ještě chceme podtrhnou, co vše je uchystáno ve tř. kačenek.

2.5.2023 v úterý k nám přijede divadlo U staré herečky s představením “Tajemná zahrada“.

Připomínáme, že 3.- 4.5. budou od 9:00-15:00 probíhat zápisy do naší MŠ.

10.5. jsme si děti připravily besídku ke Dni Matek. Začínáme v 15:00 v naší třídě a zveme všechny maminky, babičky a tetičky a spol. 🙂

16.5. jdeme na Kramolnu do obecního domu na dětské divadelní představení „O Popelce“ (v 10:00 h)

23.5. jedeme na výlet do Třebechovic pod Orebem a Podorlického skanzenu. V Třebechovicích navštívíme věhlasné muzeum betlémů s nejznámějším Proboštovým betlémem. Ve skanzenu si zas prohlédneme staleté domky, větrný i vodní mlýn a potěšíme se skvostnou přírodní scenérií nacházející se podél řeky Orlice. Časy odjezdu a příjezdu včas upřesníme na hlavní nástěnce.

26.5. dopoledne bude probíhat, focení jednotlivých tříd na školní zahradě.(1ks foto 15x23cm /60,-)

Květen

Všichni jistě víte, že květen je nazýván měsícem lásky. A protože na květen připadá Den maminek, nebudeme zahálet a naučíme se tématicky zaměřené básničky, které Vám děti doma zarecitují. Zmíníme i to, že vzájemnou lásku s dětmi prožívají i tatínkové, babičky a dědečkové, ale také třeba sourozenci. I nadále budeme samozřejmě pokračovat v utužování přátelského kolektivu ve třídě. Budeme si hrát, cvičit, tancovat a užívat jarního měsíce.

Přejeme Vám láskyplný květen. Vaše paní učitelky z Kačenek.

Duben

Víte, co se v dubnu stalo? Květy pučí, je tu jaro! Co to jaro je a čím se vyznačuje, tak o tom si budeme povídat, zpívat, učit se básničky a přitom poznávat svět kolem nás. K jarním dnům patří i krásná tradice Velikonoc, kterými se samozřejmě taky budeme zabývat.

Předškoláci, nezapomeňte, že 4. a 5. dubna jsou zápisy do všech ZŠ v Náchodě. Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 6. 4. 2023, proto prosím rodiče, nezapomeňte paní učitelce nahlásit, zda Vaše dítě bude tento den přítomno ve školce nebo ne.

25. dubna se koná koncert ZUŠ, který je pouze pro předškoláky.

K dubnu neodmyslitelně patří i slet čarodějnic, který se u nás uskuteční v pátek 28. 4. 2023.

Milé děti, přejeme Vám příjemné prožití těchto dnů a budeme se na Vás jako vždy velmi těšit. 🍀