MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Kačenky

Tuto třídu navštěvují mladší i předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové, předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky:

Mgr. Alena Dušánková, Eva Hejková – školní asistentka a učitelka na překryvy, Irena Horvatová

Novinky

Duben-jaro je tu

Měsíc duben začíná svátky jara Velikonocemi, čeká nás spoustu akcí a zajímavých vycházek do přírody a za poznáním. Budeme si povídat o jaru, domácích zvířatech a jejich mláďatech. Čeká nás spousta akcí, pro více informací se ptejte ve třídě: předškoláci zápis do 1,tříd 4. a 5.4. ve všech základních školách v Náchodě, ve čtvrtek 4.4. kino Jarní pásmo pohádek, v týdnu 8.-12.4. vás prosíme o zapojení se do oslav města Náchoda-vašimi nápaditými výtvarnými pracemi vyzdobíme vestibul MŠ, 15.4. Pirátská pohádka v Beránku, poslední akce 30.4. Čarodějnický rej na školní zahradě.

Krásné jaro přejí Kačenky

Březen-jaro je za rohem

Už se nám jaro pomaloučku ukazuje, příroda se probouzí a my si ho náramně užijeme nejen při činnostech a aktivitách ve školce, ale také venku při vycházkách – barvy, první květiny, pupeny, přípravy na svátky jara VELIKONOCE. Budeme si o něm malovat, zpívat i tancovat, recitovat a všímat si všech změn okolo nás. S předškoláky se budeme více připravovat na zápis a proto budeme rádi, když jim pomůžeme společně s vámi (více informací k zápisu, je vyvěšeno v šatně na dveřích).

Krásné jaro přejí paní učitelky z Kačenek

Únor je tu

Během měsíce února si budeme povídat nejen o ptácích ale i o zvířatech, co dělají v zimě, jak se o ně lidé starají, kde přezimují.Propojime vše známými pohádkami. Pokud nám příroda ještě ukáže správné zimní počasí, rádi bychom se věnovali zimním sportům nejen na obrázcích. Také nás čeká,, Hastrmanský karneval “ 21.2. a s ním celý karnevalový týden plný zábavy, her. Poslední týden na náš kraj vychází – jarní prázdniny.

Krásný únor přejí paní učitelky Irena, Alenka a Evička