MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Kačenky

Tuto třídu navštěvují mladší i předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové, předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky:

Mgr. Alena Dušánková, Bc. Jana Neumannová, Eva Hejková – školní asistentka a učitelka na překryvy

Novinky

Jaký budou mít červen Kačenky?

Poslední měsíc před prázdninami si pořádně užijeme. Čekají nás krásné dny a hned ten první se zaměříme na Mezinárodní den dětí, kdy se společně vydáme na menší výlet. Budeme si také povídat o různých tématech – ZOO; vodní sporty; co můžeme dělat o prázdninách. Veškeré povídání doplníme o zpívání, říkadla, básničky, tanec i pohybové aktivity. V závěru měsíce se potom rozloučíme s našimi předškoláčky.

Přejeme Vám příjemný a prosluněný červen ☀

Přání

Přejeme maminkám k svátku. Děti z Kačenek. Přání

Květen

Všichni jistě víte, že květen je nazýván měsícem lásky. A protože na květen připadá Den maminek, nebudeme zahálet a naučíme se tématicky zaměřené básničky, které Vám děti doma zarecitují. Zmíníme i to, že vzájemnou lásku s dětmi prožívají i tatínkové, babičky a dědečkové, ale také třeba sourozenci. I nadále budeme samozřejmě pokračovat v utužování přátelského kolektivu ve třídě. Budeme si hrát, cvičit, tancovat a užívat si to, že už zase můžeme být ve třídě všichni pohromadě.

Přejeme Vám láskyplný květen. Vaše paní učitelky z Kačenek