MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Kačenky

Tuto třídu navštěvují mladší i předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové, předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky:

Mgr. Alena Dušánková, Lada Poláková, Eva Hejková – školní asistentka a učitelka na překryvy

Novinky

Únor je tu…

V měsíci únoru budeme pokračovat v povídání o zimě – o zimních sportech, o sněhu a přírodě – o životě zvířat a ptáků. Vše budeme vyjadřovat písní, pohybem, tanečky a obrázky i výrobky. Také si užijeme divadlo v naší MŠ – 6.2.2020. Třetí týden (19.02.) bude karnevalový a téma je „Zvířátka ze zoo“. Budeme si přát, aby nachumelilo, ať si to můžeme užít i venku.

V lednu hodně ledu

Nový rok zahájíme příchodem Tří králů a zároveň si zavzpomínáme na vánoční období, co jsme prožili, co jsme našli pod stromečkem. Připomeneme si hlavní znaky zimního období, jak se správně oblékat, jak si chránit svoje zdraví a také se vrátíme k hrám, říkadlům, písničkám a povídat si o životě zvířat v zimě.

V novém roce přejeme všem hodně zdraví a štěstí.

 

Prosinec 2019

V posledním měsíci už se těšíme na Ježíška. Zpíváme koledy, vyrábíme přáníčka, ozdoby, malujeme čerty, andílky a sv. Mikuláše. Pozorujeme výlohy obchodů, vánoční výzdobu na ulici, přírodu, staráme se o ptáčky – sypeme zrní a slunečnici do krmítek na školní zahradě. Tímto děkujeme rodičům za přinesené zobání. 11.12. půjdeme s dětmi na hrané pohádky do gymnázia, 18.12.  v kostele na náměstí uvidíme betlém. V posledním týdnu si budeme hrát, zpívat, hezky se k sobě chovat a těšit se na krásné chvíle strávené v kruhu rodinném. Přejeme vám v tomto období trochu klidu, krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2020 hodně zdraví, spokojenosti, radosti prožité spolu s dětmi.