MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Kačenky

Tuto třídu navštěvují mladší i předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové, předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky:

Mgr. Alena Dušánková, Bc. Jana Neumannová, Eva Hejková – školní asistentka a učitelka na překryvy

Novinky

ZÁŘÍ – školka volá zas!

V průběhu tohoto měsíce se budeme navzájem seznamovat a upevňovat přátelské vztahy. K tomu nám skvěle poslouží pravidla naší třídy, hygienické a stolovací návyky. Neopomeneme si hrát, zpívat, cvičit, tančit, ale také poznávat nové věci. Věříme, že se Vám ve třídě Kačenek bude líbit. Těšíme se na Vás a na společné chvíle s Vámi.

Přejeme Vám příjemný a poklidný školní rok 😊

 

Přejeme Vám hezké poklidné prázdniny.

ČERVEN

Prvním dnem v červnu je Mezinárodní den dětí a já pevně doufám, že tento den si Vaši kluci nebo holčičky náramně užili. S dětmi jsme navštívili místní středisko volného času Déčko, kde se konala akce právě k MDD.

V následujících dnech budeme objevovat zákoutí našeho malebného města – budeme hodně chodit po výletech, poznávat hezká místa, pozorovat přírodu a další jiné zajímavosti.

Dne 7. 6. 2022 (úterý) s dětmi pojedeme na celodenní školní turistický výlet, veškeré informace jsou vyvěšeny na dveřích v šatně Kačenek.

Po celý měsíc si budeme povídat o pracovních profesích, dopravních prostředcích a o místech, která máme rádi a kam bychom se chtěli podívat.

Na konci června se rozloučíme s našimi předškoláky a budeme je oficiálně pasovat na školáky.

Paní učitelky z Kačenek Vám přejí mnoho sluníčkových dnů.