MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Kačenky

Tuto třídu navštěvují předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové, předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky:

Mgr. Alena Dušánková, Lada Poláková, školní asistent Eva Hejková

Novinky

Červen 2019

Začíná letní měsíc a všichni jsme se těšili na sluníčko, výlety a koupání. První výlet ještě jako oslava Dne dětí bude na farmu Dubno u Rozkoše. 4.6. v úterý přijďte do MŠ do 7.30, do batůžku dejte pláštěnku, lahvičku s vodou, malou sušenku, pro zvířátka mrkev a možno i TVRDÉ pečivo. Návrat do MŠ kolem poledne, pak ještě oběd, vyzvednutí po „O“ možno kolem 12.30. Peníze budeme vybírat po výletě. 12.6. jdou předškoláci na představení do Beránku, příchod do MŠ do 7.45, 13.6. jedeme na výlet na Potštejn. Mezi tím budeme chodit na delší vycházky. 18.6.  připravujeme rozloučení s předškoláky „Pasování na školáky“ od 15.00, těšíme se na jejich rodiče a 20.6. bude „kouzelná noc“ v MŠ. Upřesnění informací dostanete ve své třídě. A poslední týden se všichni rozloučíme u „šampáňa“ a zmrzlinky a popřejeme si krásné prázdniny.

Květen 2019

Na začátku měsíce si budeme povídat o rodině, maminkách a kdo všechno může do rodiny patřit. Na delších vycházkách budeme pozorovat přírodu, pojmenovávat rostlinky, květiny, stromy jehličnaté, listnaté, ovocné. Připomeneme si význam data 8.5. a ohňostroj. 15.5. dopoledne se budeme fotit na třídní foto – dejte dětem vhodné oblečení. 16.5. půjdeme s předškoláčky na pohádku na Kramolnu, 21.5. zase s předškoláčky na pohádku „Námořnická“ do ZUŠ.

Duben 2019

Dočkali jsme se jara a BEZPEČNĚ projedeme DUBNEM. 3.4. jdeme na pásmo pohádek do kina, na konci týdne mají svůj velký den předškoláci – zápis do ZŠ. 10.4. se jdeme podívat na sanitku k Rychlé záchrance. 11.4. přivítáme jaro a Velikonoce s rodiči na besídce v 15.00. 17.4. dopoledne přijde na návštěvu pan Erber s tibetskými mísami a užijeme si chvilku relaxace. 23.4. půjdeme s předškoláčky na koncert ZUŠ, 24.4. přijede na zahradu policejní auto –  DEN S POLICIÍ. A na 30.4. se těší všechny ČARODĚJNICE, naše MŠ oslaví velký svátek v dopoledních hodinách na zahradě. A mimo to budeme pozorovat přírodu, dopravní ruch, zpívat, malovat….a těšit se na léto.