MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Kačenky

Tuto třídu navštěvují mladší i předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové, předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky:

Mgr. Alena Dušánková, Lada Poláková, Eva Hejková – školní asistentka a učitelka na překryvy

Novinky

Duben

Součastná situace, která nás všechny zasáhla (koronavirus) pozastavila vzdělávání ve školce. Těšili jsme se na jaro a Velikonoce, ale musíme vydržet a vynahradíme si vše, až se vrátíte do školky. Protože je Vašim dětem určitě dlouhá chvíle,tak Vám nabízíme, jak dětičky zabavit a co s nimi opakovat. V sekci novinky máte několik odkazů na činnosti, ať už pracovní, výtvarné, pohybové apod. Procvičujte sebeobsluhu, která pro děti bude důležitá až se vrátí zpět do školky (samostatné svlékání i oblékání, skládání oblečení, obouvání se…), správnou hygienu a činnosti pro rozvoj jemné motoriky – stříhání, mačkání i trhání papíru…apod. Pokud budeme mít nějaké dotazy nebo přaní můžete se ozvat na e-mail: kacenky@mskomenskeho.cz. Klidné dny a hlavně zdraví přeje Alenka a Evička

Březen za kamna vlezem

Od 9. do 15. března si děti budou užívat jarní prázdniny. 20.03. přivítáme jaro, půjdeme k řece Metuji vyhodit „Moranu“ a rozloučíme se se zimou.Na procházkách budeme pozorovat jarní květiny a stromy. Březen je také měsíc knihy a letos se zaměříme na pohádky B.Němcové. S předškoláky se připravujeme na zápis do ZŠ. Také budeme pokračovat v malování, zpívání, tancování apod.a nacvičíme něco pro Vás rodiče. Hezké jaro Vám všem.

Únor je tu…

V měsíci únoru budeme pokračovat v povídání o zimě – o zimních sportech, o sněhu a přírodě – o životě zvířat a ptáků. Vše budeme vyjadřovat písní, pohybem, tanečky a obrázky i výrobky. Také si užijeme divadlo v naší MŠ – 6.2.2020. Třetí týden (19.02.) bude karnevalový a téma je „Zvířátka ze zoo“. Budeme si přát, aby nachumelilo, ať si to můžeme užít i venku.