MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Kačenky

Tuto třídu navštěvují předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové, předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky:

Mgr. Alena Dušánková, Lada Poláková, školní asistent Eva Hejková

Novinky

Květen 2019

Na začátku měsíce si budeme povídat o rodině, maminkách a kdo všechno může do rodiny patřit. Na delších vycházkách budeme pozorovat přírodu, pojmenovávat rostlinky, květiny, stromy jehličnaté, listnaté, ovocné. Připomeneme si význam data 8.5. a ohňostroj. 15.5. dopoledne se budeme fotit na třídní foto – dejte dětem vhodné oblečení. 16.5. půjdeme s předškoláčky na pohádku na Kramolnu, 21.5. zase s předškoláčky na pohádku „Námořnická“ do ZUŠ.

Duben 2019

Dočkali jsme se jara a BEZPEČNĚ projedeme DUBNEM. 3.4. jdeme na pásmo pohádek do kina, na konci týdne mají svůj velký den předškoláci – zápis do ZŠ. 10.4. se jdeme podívat na sanitku k Rychlé záchrance. 11.4. přivítáme jaro a Velikonoce s rodiči na besídce v 15.00. 17.4. dopoledne přijde na návštěvu pan Erber s tibetskými mísami a užijeme si chvilku relaxace. 23.4. půjdeme s předškoláčky na koncert ZUŠ, 24.4. přijede na zahradu policejní auto –  DEN S POLICIÍ. A na 30.4. se těší všechny ČARODĚJNICE, naše MŠ oslaví velký svátek v dopoledních hodinách na zahradě. A mimo to budeme pozorovat přírodu, dopravní ruch, zpívat, malovat….a těšit se na léto.

Březen 2019

V březnu přivítáme jaro, půjdeme k řece Metuji vyhodit „Moranu“ a tím se definitivně rozloučíme se zimou. Na procházkách budeme pozorovat jarní květiny, pučící stromy, první včelky. Březen je také měsíc knihy. 27.3. půjdeme s dětmi do knihovny na připravený program „Sněhulák na jaře“. S předškoláčky se také stále připravujeme na zápis do ZŠ.