V tomto měsíci zřejmě strávíme čas v domácím prostředí, proto vám nabízíme návrhy činností, které by dětem přispěly k rozvoji dovedností a znalostí pro snadnější vstup do ZŠ.

Co by mělo dítě umět

 • Po dítěti vyžadujeme jasnou a přesnou výslovnost.
 • Vedeme dítě k tomu, aby klidně a pozorně naslouchalo předčítání pohádek.
 • Vyžadujeme, aby ihned vhodně reagovalo na zadaný úkol a důsledně sledujeme, jak jej vykonává.
 • Soustředíme dítě na vykonávanou práci a nedovolíme mu, aby se zabývalo vedlejšími činnostmi.
 • Zvykáme je na to, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí práci.
 • Zvykáme je na to, aby dohrálo započatou hru nebo dokončilo započatou práci.
 • Vedeme je k tomu, aby po hře uklidilo hračky, pastelky atd.; po jídle své nádobí a příbory.
 • Vedeme je k tomu, aby si při hře či procházce všímalo zvířat a květin a aby se naučilo pozorovat změny kolem sebe.
 • Učíme je pozdravit, poprosit, poděkovat.
 • Navykneme je, aby ve stejnou hodinu vstávalo, jedlo, chodilo spát.
 • Naučíme je vlastní jméno a příjmení a adresu, kde bydlí. Stejně jako jména rodičů a sourozenců.
 • Naučíme je samo se obléknout, převléknout a zavázat si tkaničky u bot.
 • Učíme je poznávat barvy, kreslit pastelkami, malovat vodovkami, stříhat z papíru.
 • Učíme se společně zazpívat písničky, přednést básničky, říkanky.
 • Naučíme dítě umýt si před jídlem ruce, zajít si na záchod.
 • Rozlišíme pojmy vpravo -vlevo, nahoře-dole, dnes-včera-zítra.

Další náměty na činnosti s dětmi jsou připraveny v novinkách.

Přejeme vám hodně zdraví a trpělivosti v této těžké době a doufáme, že se brzy uvidíme. Pokud budete potřebovat konzultaci, jsme pro vás připraveny na mailu: slunicka@mskomenskeho.cz    Dana a Andrea