Je před námi nejkratší měsíc v roce, ale přesto se něco nového naučíme a užijeme si také spoustu zábavy. Budeme se zdokonalovat v pohybových dovednostech, zopakujeme si poznatky o zimní přírodě a o životě zvířátek a ptáčků v tomto nepříznivém období. Oslavíme svátek svatého Valentína (14.2.) a také si připomeneme tradici Masopustu – Karnevalu. V naší MŠ bude Hastrmanský karneval 21.2. ( víly, vodníci…). Od 26.2. – 4.3. jsou v našem kraji jarní prázdniny.

Přejeme hodně zdraví a dobré nálady Dana a Lenka.