Fotografování

V pondělí 17.5.2021 dopoledne se budou na ŠZ jednotlivé třídy fotografovat. Cena za fotografii je 50,-Kč. Peníze se budou vybírat před focením na jednotlivých třídách. Prosíme rodiče o pěkné oblečení. Příchod dětí do MŠ ten den do 7:45h., aby se stihly děti nasvačit....

Květen pro maminky

Začátkem května nás čeká pěkný svátek, svátek maminek, o kterým si budeme povídat a určitě připravíme překvapení pro maminky. Zaměříme se na slovo rodina a to ze všech stran – kdo patří do rodiny, jak doma pomáháme, koho musíme poslouchat apod. Budeme sledovat...

Květen, lásky čas

Jsme moc rádi, že jsme se mohli konečně vrátit všichni do školky. První týden budeme věnovat pozornost našim maminkám, které slaví svátek. V dalších dnech si povíme i o dalších členech rodiny, jak je a v hlavně v posledních týdnech i měsících byla rodina všem oporou,...

Květen 2021 v Pusinkách

V průběhu měsíce si budeme povídat o rodině a jaké má kdo povolání nebo zaměstnání. Na vycházkách budeme pozorovat přírodu a opakovat si, co už o ní víme: jména stromů, rostlin a květin. Co budeme dělat v jednotlivých týdnech si budeme říkat průběžně. Po dlouhé době...