Dovolujeme si vás pozdravit v novém roce a popřát hodně zdraví a pohody při naši další spolupráci. Na začátku roku nás navštíví Tři králové, kteří nám připomenou tradici tohoto svátku. Opět zavítáme do přírody, kde budeme pozorovat život ptáčků a lesních zvířátek. Když nám bude přát počasí, určitě si rádi zajezdíme na lopatách a budeme si užívat zimních radovánek.

Pěkný leden přejí Dana a Lenka