Kouzlo pohádek, které nás provázelo během Vánoc přináší motivaci k vyjadřování i řeči dítěte. Probudíme u dětí cit pro spravedlnost a pravdu, soucit, dobro x zlo. Zahrajeme si  pohádku „O 12 měsíčkách“, která nastíní dětem 12 měsíců v roce, který měsíc vládne jako první a který poslední. Hned na začátku roku dětem povolíme si přinést jednu hračku do školky, kterou dostaly od Ježíška, proč je nejvíce potěšila, z čeho měly největší radost. Nezapomeneme na charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu, ledu, změny v počasí, jak přežívají zimu ptáci a lesní zvířata, zda poznáme jejich stopy, v čem se liší apod. Rozhovor o zimních sportech- jaké známe, které jsme již zkusili, proč sportujeme atd. Povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých. Také si připomeneme, jak  tři králové- Kašpar, Melichar a Baltazar, laskaví mudrci z Východu, obdarovali narozeného Ježíška a zpívali píseň-„Tři králové“ a 5.1.2021 nás určitě navštíví.