Začátkem měsíce si připomeneme svátek maminek a povídat si o nejbližších v rodině – budeme zpívat, vyrábět, tancovat apod . Pokud bude počasí krásné, určitě budeme chodit na delší procházky do přírody, poznávat vše, co kvete, co se rodí, co patří k jaru atd. 10.5. z lásky děti zazpívají odpoledne maminkám k svátku. Vždy Vás budeme dopředu o všech akcích, změnách informovat. Také sledujte nástěnku v šatně. Přejeme pěkný kvetoucí květen. A + I.