Pokračování v pozorování změn v přírodě, které přináší podzim. Upevňovat a rozšiřovat poznatky o ovoci /sklizeň ovoce, zeleniny- uchování, zpracování, úprava, příprava zahrady na zimu/, znát význam ovoce pro zdraví lidí, co se pěstuje v zahradě, sledovat podzimní počasí, chránit živou i neživou přírodu, pokračovat v poznávání listnatých stromů a ve sběru přírodnin/kaštany, žaludy…Také děti okrajově seznámíme s lidovým svátkem –Halloween, který se slaví na konci října.