Fotografování bude probíhat v pondělí 8.11. a v úterý 9.11. 2021 dle časového rozpisu ve třídě Pusinek (1.patro). Zákonní zástupci, kteří si chtějí nechat dítě vyfotografovat, nechť si vyberou na rozpisu (nástěnka vestibul) čas a dopíší k němu příjmení a jméno dítěte a počet kusů fotografií. Fotografie zaplatíte v den focení panu Hurdálkovi (mějte prosím připravenou přesnou částku peněz). Na fotografování přijďte čas. Vyzvedněte si dítě ve třídě, převlékněte si ho a běžte s ním na fotografování. Stejné fotografování bude i v Déčku dne 19.11.2021 Děkujeme