Do MŠ přichází některé děti poprvé. Budeme se společně seznamovat s ostatními zaměstnanci MŠ. Vytvoříme si třídní pravidla vzájemných vztahů, komunikace, chování (ve třídě, v budově, během pobytu venku…), kterými se budeme řídit každý den. Povíme si něco o prožitých prázdninách, o tom, co nás čeká, o pravidlech hygienických návyků a sebeobslužných činnostech, znát svoji značku apod. Také se zaměříme na poznávání podzimního ovoce (pojmenovat, poznat – podle chuti, vůně, hmatu, tvaru…a vědět, jaký má význam pro člověka – úprava, zpracování, uskladnění; jak ovlivňuje jeho zdraví a seznámit se s ovocnými stromy). Důležitá jsou také pravidla bezpečného chování na školní zahradě, při chůzi v okolí MŠ apod. Při společných vycházkách budeme sledovat dění ve městě, změny v přírodě v období babího léta, učit se chránit přírodu. Pěkné září přejí p.uč. Andrea a Iveta