Čeká nás poslední měsíc před prázdninami a hned začátek měsíce patří dětem – oslavují (MDD). Určitě dětem přichystáme nějaké překvapení a budeme si o SVÁTKU DĚTÍ, O ZEMI, O SVĚTADÍLECH … povídat, tvořit, zpívat, číst apod. Také se zaměříme na zvířátka ze zoo jako poslední téma. Pokud nám bude počasí přát, a my tomu věříme 🌞, tak budeme podnikat výlety do okolí, poznávat jarní přírodu, užívat si posledního společného soužití v Beruškách, které zakončíme vzájemným loučením s překvapením. (Bližší informace ústně). Doufáme, že bude sluníčko, a že si ten poslední měsíc naplno užijeme. Pěkné dny přejí Lenička s Ivetkou.