Po těžké zkoušce s COVID 19, se začínáme pomalu vracet do běžného života. Předškoláky čeká další projektový den, kde budeme stavět ze stavebnice LEGO a tím rozvíjet konstruktivní myšlení. Hodně času budeme trávit na zahradě, pokud nám to počasí dovolí, abychom si vynahradili zrušené společné výlety. Ke konci měsíce chceme pro předškoláky připravit sváteční dopoledne k ukončení docházky do MŠ.