V dubnu budeme nadále pozorovat projevy jara. Zaměříme se především na domácí zvířata a jejich mláďata. Na konci měsíce se také seznámíme s lidovou tradicí pálení čarodějnic.

04.04.2024          Kino – jarní pásmo pohádek

12.04.2024          Odevzdání výrobků k oslavě výročí 770 let města Náchoda

30.04.2024          Pálení čarodějnic na školní zahradě – dopolední program pro děti

Krásné jaro přejí paní učitelky Evička a Sabinka