Zaměříme se na charakteristiku podzimního počasí, povídání si o správném oblékání vzhledem k počasí, jak se přichystat na zimní období, učit se vnímat přírodu a sledovat přenádherné barvy podzimu. Pokračovat v upevňování názvů listnatých stromů-barevnost, tvar, velikost, rozdílnost listů i plodů, postupně poznávat jehličnaté stromy a jejich rozdílnost, vědět, které stromy na zimu opadávají. Seznámit děti blíže s ekosystémem les, s rostlinami, s ptáky-co na zimu odlétají, se zvířaty, které v lese žijí a hovořit o tom, jak jim před zimou můžeme pomoci. Nadále v přírodě vyhledávat další znaky podzimu, pozorovat proudění vzduchu-pouštění draka, vlaštovek, v jakou stranu vítr fouká- pouštění javor.vrtulek.  Seznámíme se s jednotlivými svátky v tomto měsíci /Dušičky-proč se slaví svátek zesnulých, Svatý Martin, Adventní čas…/. Budeme také prohlubovat poznatky z bezpečnosti –  správné přecházení, procvičovat pojmy vpravo a vlevo. 16.11. 2021 nám začíná plavání. Pěkný poslední měsíc podzimu přeje Iveta a Andrea 😊