Tento měsíc budeme pokračovat v poznávání ptactva během zimy, poznávání znaků zimy včetně počasí. Probereme zimní sporty a proč je důležité sportovat vzhledem ke zdraví. Zaměříme se na vyjadřování i řeč dítěte, rozvoj fantazie, představivosti, prostorovou orientaci a plno dalších důležitých podnětů k přípravě na zápis. Rozšíříme si znalosti o lidském těle- umět části lidského těla pojmenovat, poznat jejich funkci, znát a pochopit význam smyslů, vést děti k péči o své zdraví a upozorňovat na význam osobní hygieny, ochrany před úrazem, nemocí a uvědomovat si, že se tělo časem mění a vyvíjí. Také nás čeká „Karneval – Masopust“. Přejeme klidný druhý zimní měsíc. Andrea a Iveta