Pokračování v pozorování změn v přírodě, které přináší podzim. Upevňovat a rozšiřovat poznatky o ovoci, o zelenině /sklizeň ovoce, zeleniny-uchování, zpracování, úprava, příprava zahrady na zimu/, znát význam zeleniny pro zdraví lidí, co se pěstuje a sklízí na poli, v zahradě, znát technické přístroje, které napomáhají zemědělcům, sledovat podzimní počasí, chránit živou i neživou přírodu, pokračovat v poznávání listnatých stromů i keřů a ve sběru přírodnin /kaštany, žaludy, jeřabiny apod. Také děti okrajově seznámíme s lidovým svátkem –Halloween, který se slaví na konci října. Pěkný měsíc přejí Andrea a Iveta