Už se nám jaro pomaloučku ukazuje, příroda se probouzí a my si ho náramně užijeme nejen při činnostech a aktivitách ve školce, ale také venku při vycházkách – barvy, první květiny, pupeny, přípravy na svátky jara VELIKONOCE. Budeme si o něm malovat, zpívat i tancovat, recitovat a všímat si všech změn okolo nás. S předškoláky se budeme více připravovat na zápis a proto budeme rádi, když jim pomůžeme společně s vámi (více informací k zápisu, je vyvěšeno v šatně na dveřích).

Krásné jaro přejí paní učitelky z Kačenek