V tomto měsíci si povíme něco o ptactvu a lesní zvěři v zimě, probereme další znaky zimy, rozšíříme si znalosti o lidském těle – umět části lidského těla pojmenovat, poznat jejich funkci, znát a pochopit význam smyslů, vést děti k péči o své zdraví a upozorňovat na význam osobní hygieny, ochrany před úrazem, nemocí. Nezapomeneme ani na rozvoj řeči a správné výslovnosti – zimní říkadla, básně, písně a vše spojíme v pohyb.Také nás čeká karneval, který bude mít název „Pejsek a kočička“. Děti mohou mít masku libovolnou. Pokud bude sníh, tak budeme pokračovat v lopatění na ŠZ.