Na zvykání je možné docházet od 23.8.2021 do 27.8.2021(Po-pá) v dopoledních hodinách na školní zahradu od 10.00 – 11.00 hodin. Vstup na ŠZ boční bránou vedle MŠ. Zákonný zástupce dohlíží na bezpečnost svého dítěte po celou dobu pobytu na školní zahradě a dbá pokynů učitelek. Jakmile začnou děti s učitelkami uklízet hračky, zákonný zástupce se svým dítětem odchází. Adaptace je dobrovolná. Za nepříznivého počasí se adaptace neuskuteční. Podrobnější informace u učitelek na ŠZ. Děkujeme za dodržování času a přejeme klidnou adaptaci s úsměvem ve tváři.😃

.