V tomto měsíci se ještě více zaměříme na celkovou hygienu nás všech (Koronavirus – význam osobní hygieny) což souvisí s dalším tématem „Znám dobře své tělo?“ a zaměříme se na části lidského těla, jejich funkci, znát a pochopit význam smyslů, vést děti k péči o své zdraví a ochrany před úrazem, nemocí a uvědomovat si, že se tělo časem mění a vyvíjí. Na konci tohoto měsíce nás čekají přípravy na Velikonoční svátky. Od 9. do 15. března si dětí budou užívat jarní prázdniny. 20.03. přivítáme jaro, půjdeme k řece Metuji vyhodit „Moranu“ a rozloučíme se se zimou. Na procházkách budeme pozorovat jarní květiny a stromy. Březen je také měsíc knihy a my se zaměříme na pohádky spisovatelky B.Němcové. Přejeme Všem krásné a hlavně zdravé jaro. Lenička a Ivetka