Aprílový měsíc duben začneme zvesela pohádkami v kině Vesmír ve středu 3.- Pásmem pohádek.Budeme pozorovat přírodu jak se probouzí a mění s příchodem jara,jak vše kvete,hýří barvami- rostliny, květiny,stromy,keře.Při vycházkách budeme pozorovat práci a změny na zahrádkách v okolí školky a budeme se připravovat na jarní svátky- Velikonoce, nejen nácvikem besídky k 11.4.Na konci měsíce tradičně budeme čarovat na školní zahradě, soutěžit a pálit čarodějnice.