Na začátku měsíce uctíme svátek zesnulých „Dušičky“ a vysvětlíme si tradici tohoto významného dne. Na vycházkách budeme pozorovat změny počasí a sledovat barevnost podzimu. Současně si povíme o přípravách zvířátek na zimní období a co je pro ně důležité.11. listopadu se budeme těšit na příjezd sv. Martina, který nám možná přiveze i první sněhovou nadílku ( uvidíme :-)). Krásný podzim přejí Dana a Lenka