V prvním týdnu jsou vyhlášeny jarní prázdniny, tak si všichni užijeme opravdových zimních radovánek. Doufáme, že se všichni v následujícím období zase sejdeme a budeme pokračovat v pozorování zimní přírody. Určitě nezapomeneme na připomenutí si významu karnevalu a Masopustu, včetně jejich tradic.